|

Työpaikkamme

Työpaikan kehittäminen.

Tyytyväiset ihmiset tekevät hyvää työtä. He työskentelevät tuottavasti ja ovat motivoituneita ja halukkaita innovoimaan. Me Dellillä teemme parhaamme, jotta kaikkien tiimin jäsenten kokemus työstä olisi hyvä. Parhaita löytämiämme tapoja on tarjota joustavia työratkaisuja.
Tutustu monipuolisiin työtehtäviimme (englanniksi ) ›

Toimimme verkottuneesti

Koska työskentelemme teknologian parissa, tiedämme hyvin, kuinka nopeasti maailma muuttuu. Jos haluaa pysyä asioiden edellä, on oltava nopea ja mukautuva ja pidettävä yrityksen kasvu vakaana. Tällä hetkellä tarkastelun alla on perinteinen toimistomalli. Yritämme yhdessä tiimimme kanssa löytää parhaan mahdollisen tulevaisuuden toimiston. Verkottunut työpaikka tarjoaa tiimin jäsenille paljon mahdollisuuksia maksimoida potentiaalinsa.

Dellin tyopaikat
Tutustu Dellin toimipisteisiin
Explore our locations
Verkottuneiden työpaikkaratkaisujen ohjelma

Anna parastasi tavalla, joka itsellesi parhaiten sopii.

Joustavuus on keskeinen osa Dellin liiketoimintastrategiaa, jolla yhtiö kilpaillee parhaista työntekijöistä. Dellillä saat tilaisuuden edistää sellaisia kulttuurinormien, johtamiskäytäntöjen ja työprosessien muutoksia, jotka hyödyttävät yksittäisiä työntekijöitä ja yritystä. Voit myös lähestyä työtä uudella tavalla ja tehdä sitä miten, missä ja milloin se itsellesi sopii.

Dellin henkilöstöstrategian osana Verkottuneet työpaikkaratkaisut -ohjelma kannustaa työntekijöitä löytämään uusia työskentelytapoja ja keskittymään pikemminkin toiminnan tuloksiin kuin paikkaan, jossa työ tehdään. Verkottuneissa työpaikkaratkaisuissa tiimin jäsenet voivat soveltuvin osin valita tavan, joka heille tiimin jäsenenä parhaiten sopii, ja luoda näin tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välille. Verkottuneiden työpaikkaratkaisujen ohjelma tarjoaa seuraavat mahdollisuudet joustavaan työskentelyyn:

  • Mobiili- eli televiestintätyö: kokopäivätyö, jota on mahdollista tehdä yhdestä neljään päivänä viikossa ensisijaisen työpaikan ulkopuolella kiinteästä ja jatkuvasta työaikataulusta tai -järjestelystä poiketen.
  • Etätyö: kokopäivätyö, jota tehdään yksinomaan muualla kuin ensisijaisessa työpaikassa (ei omaa toimiston työpistettä).

Jos mobiili- tai etätyö eivät ole vaihtoehtoina saatavilla tai eivät muuten sovi, Dellillä on myös muita henkilökohtaisesti joustavia työmahdollisuuksia, kuten työajan porrastus, osa-aikatyö, työn jakaminen tai tiivistetty työviikko.

Joustavat työkäytännöt vähentävät luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä liikenteen aiheuttamia päästöjä, parantavat yleistä turvallisuutta ja vähentävät liikennejärjestelmien kuormitusta. Ne auttavat myös maksimoimaan toimitilojen käytön sekä minimoimaan toimintakustannuksia ja ympäristökuormitusta. Niiden ansiosta tiimin jäsenet voivat työskennellä mahdollisimman tuottavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Dellillä ymmärretään, että etäältä toimivat ja liikkuvat tiimit tarvitsevat työkaluja, tekniikkaa ja koulutusta henkilösuhteiden rakentamista, vahvojen tiimien luomista ja hajautuneen henkilöstön hallintaa varten. Näin ollen Dell rohkaisee tiimiensä jäseniä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja, kuten virtuaalikoulutusta ja luotettavaa IT-infrastruktuuria.

Monipuolinen ja osallistava työpaikka

Dellin liiketoiminta tapahtuu jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Dellillä ymmärretään, että erilaisuus ja osallistavuus ovat menestyksen avaintekijöitä. Työsuhteista tulee kestäviä työpaikassa, johon kaikki tuntevat kuuluvansa ja jossa he voivat yhdessä työskennellä erilaisista taustoistaan huolimatta. Yksilölliset erot ovat voimavara, joita aktiivisesti hyödyntämällä tiimin jäsenten potentiaali saadaan käyttöön kokonaisuudessaan, voidaan kannustaa innovoimaan ja rakentamaan työympäristöä, jossa jokainen antaa parhaansa ja josta asiakkaat hyötyvät.

Dellin sitoutuminen osallistavuuteen näkyy seuraavilla tavoilla:

Työntekijöiden henkilöstöryhmät
Työntekijöiden henkilöstöryhmät on tarkoitettu verkostoitumiseen, osaamisen kehittämiseen, vapaaehtoistyön tekemiseen yhteisöissä ja liiketoiminnan tulosten parantamiseen. Dellin työntekijöiden henkilöstöryhmät keskittyvät seuraaviin asioihin: naiset, mustat, latinot, aasialaisamerikkalaiset, LGTB, vammaiset, eri ikäryhmät, ympäristö, veteraanit, kulttuurinen monimuotoisuus ja etätyö.

Kulttuurikoulutus

Dellillä olemme sitoutuneet keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen varmistamiseen tiimeissämme eri puolilla maailmaa. Osana sitoutumista edellytämme, että kaikki tiimimme jäsenet osallistuvat kulttuurikoulutukseen, jonka tavoitteena on oppia tiedostamaan omaa toimintaansa. Tiimin jäsenet tutustuvat käyttäytymismalleihin, jotka edistävät osallistavan työpaikan luomista ja niihin, jotka toisaalta eivät vie asiaa eteenpäin. He saavat käyttöönsä työkaluja, joiden avulla toisia voidaan tukea ja luoda aikaisempaa yhteistyövetoisempi ympäristö.