|

Yritysvastuu

Dellin sitoutuminen

”Powering the Possible” tarkoittaa sitä, että Dell sitoutuu tuomaan tekniikan ja asiantuntemuksensa käytännön tasolle, jolloin siitä on eniten hyötyä ihmisille ja koko maailmalle. Toimintaamme leimaa selkeä vastuu asiakkaistamme, työntekijöistämme ja osakkeenomistajistamme. Toimimme luonnonvaroja säästäen sekä paikalliset yhteisöt huomioiden.

Yhteisöt
(englanniksi)
Ympäristö
(englanniksi)
Monimuotoisuus ja osallisuus
 
Yhteisöt Ympäristö Monimuotoisuus ja osallisuus
Tekemällä yhteistyötä yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa annamme teknologiaa, osaamista ja rahoitusta vaikeiden sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen ja muutosten aikaansaamiseen yhteisöissä. Pakkaus-, energiatehokkuus- ja kierrätysinnovaatioiden avulla asiakkaamme saavuttavat enemmän tuloksia kuluttaen entistä vähemmän ja pienentävät näin ekologista jalanjälkeään. Dell on yritys, joka suo kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden tuoda ideansa työpaikalleen ympäristössä, joka perustuu laaja-alaisen ajatusten vaihtoon ja kannustaan innovaatioihin.

Toimitusketju
(englanniksi)
Raportointi
(englanniksi)
Johto
(englanniksi)
Toimitusketju Raportointi Johto
Globaaleilla toimittajillamme on tärkeä asema teknologiaratkaisujen toimittamisessa. Pidämme heitä itsemme tavoin vastuullisina ihmisoikeuksien ja ympäristövastuun ylläpitämisestä. Olemme sitoutuneet eettisten ja rehellisyyden periaatteiden mukaiseen liiketoimintaan. Pyrimme olemaan hyvä yrityskansalainen toimimalla läpinäkyvästi ja ottamalla sidosryhmät mukaan toimintaamme. Muutos ja kehittyminen ovat Dellille ominaisia asioita, mutta rehellisyys on tärkein ohjenuoramme. Harjoitamme liiketoimintaa laillisesti, eettisesti sekä lakien ja omien toimintasääntöjemme mukaisesti.