|

Mahdollisuuksia maisteritutkinnon ja MBA-tutkinnon suorittaneille

Miltä tulevaisuus näyttää?

Olet saanut etumatkaa työurallasi. Opiskelemasi tutkinto valmistaa laajaan ajatteluun ja merkittävien, strategisten päätösten tekemiseen. Dell tarjoaa maisteritutkinnon ja MBA-tutkinnon suorittajille mahdollisuuksia, joilla akateemista osaamista voi täydentää tosielämän kokemuksilla.

Tutustu harjoittelumahdollisuuksiin ja ammatillisiin kehitysohjelmiin, jotka parantavat osaamistasi. Saat urasi alkuun tiimissä, jossa uusia ideoita arvostetaan. Näytä meille osaamisesi, ja me autamme sinua kehittymään. 

Dellillä on myös neljä, kuusi tai kahdeksan kuukautta kestäviä työssäoppimismahdollisuuksia tarjolla pitkin vuotta. Harjoitteluun voivat hakea maisterit tai alemman korkeakoulututkinnon suorittajat, jotka ovat mukana työssäoppimisohjelmassa hyväksytyssä yliopistossa. Saat tehtävistä opintopisteitä Dellillä työskennellessäsi. Mahdollisuuksia on tarjolla Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Irlannissa esimerkiksi suunnittelun, tietoturvan, kansainvälisten palvelujen, talouden ja markkinoinnin kaltaisilla aloilla.

oletko urasi alussa

Jump Start Graduate Development ProgramJump Start Graduate Development Program

Osana Dellin vahvaa sitoutumista nuorten ammattilaisten opastamiseen ja kehittämiseen olemme käynnistäneet Jump Start Graduate Development Program -ohjelman, joka auttaa vastavalmistuneita sopeutumaan helposti Dellin kulttuuriin ja työympäristöön.

Vastavalmistuneet uudet työntekijät osallistuvat Jump Start Graduate Development Program -ohjelmaan samana vuonna, jona he liittyvät Delliin. Ohjelma antaa tiedot ja resurssit, joita tarvitaan Dellin työkulttuurin, ammattiverkoston ja suhteiden luomisen, urasuunnitelman kehittämisen ja paljon muun omaksumiseen.

Kouluttajan johtaman opetuksen ja omaan tahtiin oppimisen ansiosta vastavalmistuneet työntekijät saavat Dellissä kehittymiseen tarvitsemansa työkalut ja taidot. He saavat mahdollisuuden olla yhteydessä ja verkostoitua tiimin jäsenten ja johtajien kanssa, jotka rohkaisevat Dell-uran suunnitteluun.

Jump Start Development Program -ohjelman avulla vastavalmistuneet työntekijät

 • - omaksuvat Dellin työkulttuurin
 • - luovat ja kehittävät suhteita johtajiin ja muihin työntekijöihin
 • - oppivat tuntemaan vahvuutensa ja kehittämään identiteettiään
 • - luovat työ- ja uratukiverkoston.

Dell on sitoutunut palkkaamaan vastavalmistuneita. Tarjoamamme harjoittelupaikat antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eri liiketoiminta-aloihin, toimintakulttuuriimme ja uramahdollisuuksiimme. Seuraavat kuvaukset kertovat harjoittelumahdollisuuksista:

Kirjanpitoharjoitteluohjelma

Kirjanpitoharjoittelu

Kenelle: viisi vuotta kestävää kirjanpitokoulutusta tai vastaavaa koulutusta opiskelevat opiskelijat
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 11 viikkoa kesällä


11 viikkoa kestävä kirjanpidon harjoitteluohjelma on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille tai viisi vuotta kestävästä kirjanpitokoulutuksesta valmistuneille. Se on myös tarkoitettu niille, joilla on valtuutetun kirjanpitäjän toimen edellyttämä määrä opintopisteitä. Ohjelma tarjoaa harjoittelijoille mahdollisuuden työskennellä oikeassa työelämässä vähintään yhden projektin keston ajan. Kesän lopussa harjoittelija tekee esityksen johtotason päälliköille. Kesäharjoittelija osallistuu myös harjoittelijoille tarkoitettuihin tiimitapaamisiin, puhekurssille ja verkostoitumistilaisuuksiin työtovereiden ja muiden Dell-kehitysohjelman osallistujien kanssa.

Insinööri- ja tietojenkäsittelytieteiden harjoittelu

Insinööriharjoittelu

Kenelle: tiettyjen insinöörialojen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon ja tohtoriopintojen suorittajille
Missä: kansainvälinen
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä

 


Dellin insinööriharjoittelijat voivat työskennellä seuraavilla aloilla:

 • Tuotekehitys: mekaaninen ja elektroninen kehitystyö, Dellin teknologian ja innovaatiostrategian kehitys, ohjelmistoratkaisujen kehitys ja testivahvistus.
 • Tuotantosuunnittelu: laatusuunnittelu, laitteistosuunnittelu, tuotantosuunnittelu, prosessisuunnittelu ja testisuunnittelu.
 • Hallinnan tietojärjestelmät: ohjelmistokehitys, yritysjärjestelmien analysointi ja tekninen analysointi.
 • Asiakaspalvelut: tekninen insinöörituki ja -palvelut.
 • Dell.com-verkkokauppasivusto: ohjelmistokehitys ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu.
 • Yritystasoisten ohjelmistojen kehitys: verkkosuojaus, pilvitietojenkäsittely, tietohallinto, big data, järjestelmänhallinta, ohjelmistokehitys.
 • Tutkimus ja kehitys: seuraavan sukupolven edistyneen teknologian ja Dell-tuotteiden tutkimus ja kehitys, liikkuvuusratkaisut ja verkko.
 • Tietoturva: verkkoturvallisuus, huijausten havaitseminen, todennus, salaus ja verkkorikollisuus.
 • Pilvikehitys: siirtymisstrategiat, pilvialustan kehittäminen, yrityssovellusten hallinta ja edistyneet konesaliteknologiat.
 • Tietoanalytiikka: suojauksen älykäs analysointi, tietojen analysointi, algoritmien kehittäminen ja tilastot.

Talousharjoitteluohjelma

Talousharjoittelu

Kenelle: kaupan alan alemman korkeakoulututkinnon suorittajat ja MBA-opiskelijat
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä


10– 12 viikkoa kestävä talousharjoitteluohjelma on tarkoitettu kaupan alan alemman korkeakoulututkinnon suorittajille ja maistereille. Ohjelma tarjoaa harjoittelijoille mahdollisuuden työskennellä oikeassa työelämässä vähintään yhden projektin keston ajan. Kesän lopussa harjoittelija tekee esityksen päälliköille. Kesäharjoittelija osallistuu myös harjoittelijoille tarkoitettuihin tiimitapaamisiin, puhekurssille ja verkostoitumistilaisuuksiin työtovereiden ja muiden Dell Technologies -kehitysohjelman osallistujien kanssa.

Kansainvälisen tuotannon harjoittelu

Kansainvälisen tuotannon harjoitteluKenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä

Työskentele kansainvälisessä toimitusketjussa, jossa voit saada aikaan muutoksia ja luoda pitkäkestoisen uran. Dellillä yhtiön muutosstrategiasta vastaavat osaavat toimitusketjuasiantuntijat, benchmark-vertaillut toimintatavat ja osaaminen. Olemme onnistuneet luomaan työympäristön, jonka tiimin jäsenet kokevat inspiroivana, yhteydenpidon mahdollistavana ja menestystä tuottavana. Onnistumisen ovat varmistaneet yhtiön sisäinen toimitusketjukoulutus ja kehitysohjelmat, joiden avulla tiimimme jäsenet voivat luoda uraa.

Harjoittelu kansainvälisessä myynnissä ja yritystoiminnoissa

Harjoittelu kansainvälisessä myynnissä ja yritystoiminnoissaKenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: Yhdysvallat ja Intia
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä

10–12 viikkoa kestävä kansainvälisen myynnin ja yritystoimintojen kesäharjoitteluohjelma tutustuttaa taustaprojekteihin, joilla varmistetaan onnistunut asiakaskohtaaminen ja paras mahdollinen tilauskokemus. Harjoittelun voi tehdä esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja analysoinnin, Amerikkojen alueen talouden ja tuotannon, data-analyysin, sisäisten myyntitoimintojen, hinnoittelustrategian ja tuotannon ja Amerikkojen alueen kumppanimyynnin osastoissa.

Harjoittelu kansainvälisissä palveluissa ja käyttöönotossa

Harjoittelu kansainvälisissä palveluissa ja käyttöönotossa

Kenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: kansainvälinen
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä


Kansainvälisten palvelujen ja käyttöönoton yksikkö koostuu kansainvälisistä toimintatiimeistä, jotka vastaavat asiakaspalvelusta, toimitusketjusta ja ammattilaispalveluista. Mukana on myös markkinointi- ja myyntitiimejä, taloustiimejä ja suunnittelutiimejä. Tehtäviin kuuluu projektinhallintaa ja yhtiön sisäistä konsultointia. Tiimiin liittyviltä harjoittelijoilta edellytetään kykyä soveltaa erilaisia konsultointitaitoja vaihtelevissa liiketoiminnan kehitystilanteissa. Esimerkkejä tilanteista ovat fuusiot ja yrityshankinnat, toiminnan parantaminen, kustannusten vähentäminen ja liiketoiminnan optimointi. 

Henkilöstöhallinnon harjoittelu 

Henkilöstöhallinnon harjoittelu

Kenelle: alemman korkeakoulututkinnon suorittajille ja maisteriopiskelijoille
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä


Dellin henkilöstöhallinnan harjoitteluohjelma antaa opiskelijoille yleiskuvan henkilöstöosaston toiminnasta Dellillä. Ohjelmassa on projekteihin perustuvia tehtäviä henkilöstöhallinnon eri aloilla, esimerkiksi kansainvälisten korvausten ja etujen, lahjakkuuksien hankinnan ja henkilöstötoiminnan aloilta.

IT-harjoittelu

IT-harjoittelu

Kenelle: tietyt alemman korkeakoulututkinnon suorittajat ja maisterit
Missä: Yhdysvallat ja EMEA-alue
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä


Dellin IT-harjoittelu on 10–12 viikkoa kestävä lahjakkaille alemman korkeakoulututkinnon suorittajille tai maistereille tarkoitettu ohjelma. IT-harjoittelija osallistuu haastaviin, strategisiin ja toiminnallisiin projekteihin. Osallistujalle määrätään päällikkö, joka vastaa osallistujan menestyksestä. Hän myös laatii tarkan projektisuunnitelman ja tapaa osallistujan säännöllisesti kahden kesken tuen antamista ja yhtiön sisäistä verkostoitumista varten.

Markkinointiharjoittelu

Markkinointiharjoittelu

Kenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: kansainvälinen
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä

 


Markkinointiharjoitteluohjelma on Dellin markkinointiorganisaatiossa järjestettävä, 10–12 viikkoa kestävä kesäharjoittelu, joka on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille. Harjoittelijat tuovat uusia ajatuksia strategisiin projekteihin. Opiskelijoille ohjelma tarjoaa merkittävän oppimis- ja urankehitysmahdollisuuden. Mahdollisia tehtäväaloja: brändäys, tapahtumat, tuotehallinta, yhteisömedia, yritysviestintä, tiedotus- ja suhdetoiminta, kenttämarkkinointi ja markkinointianalyysi.

Dell tukee työntekijöiden kasvua näiden koko työuran ajan tarjoamalla useita, uusille päästötodistuksen saaneille työntekijöille suunnattuja kehitys- ja rotaatio-ohjelmia. Löydä itsellesi sopiva kehittämisohjelma lukemalla lisää alta:

Global Business Services Graduate Leadership ‑kehitysohjelma
Global Business Services Graduate Leadership ‑kehitysohjelmaKohderyhmä: äskettäin valmistuneet jatko-opintoja harjoittavat opiskelijat, jotka osaavat toista eurooppalaista kieltä
Paikka: Irlanti
Kesto: 24 kuukautta
Taso: lähtötaso
GBS Graduate Leadership ‑kehitysohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden päästä tutustumaan Dellin nopeatempoisiin rahoitus- ja palveluorganisaatioihin. Osallistujat suorittavat laajan kehittämiseen suuntautuvan koulutusohjelma, johon sisältyy Lean Six Sigma- ja Toastmasters-kokonaisuudet. Tutkinnon suorittaneet aloittavat EMC-yhtiöllä nimikkeenään Associate Business Analyst tutustuen eri operaatio-, analyysi- ja rahoituskysymyksiin sekä Senior Leadership ‑toimintaan ja toimintojen väliseen projektityöskentelyyn.

Kaksi vuotta kestävän ja viisi vaihetta käsittävän rotaatio-ohjelman päätyttyä valmistuneet siirtyvät osaksi EMC:n GBS-organisaatiota työvoiman tarpeen, osaamisen kohdistumisen sekä oman kiinnostuksen mukaan.

Johtajille suunnattu kansainvälisten yritysten palvelujenkehitysohjelma (GSLDP)
Global Enterprise Services Leadership -kehitysohjelmaKohderyhmä: vastavalmistuneet, joilla on alempi korkeakoulututkinto tai MBA
Paikka:
eri kohteissa (Massachusettsin Hopkinton, Britannian Brentford ja Kiinan Shanghai)
Kesto: kaksi vuotta
Taso: lähtötasoJohtajille suunnattu kansainvälisten palvelujen GSLDP-kehitysohjelma koostuu neljästä kuuden kuukauden pituisesta kierrosta. Tehtävissä tutustutaan Global Enterprise Services ‑organisaation eri alueisiin mukaan lukien asiakaspalvelu, Professional Service ‑palvelu, Strategy and Operations ja Go To Market ‑organisaatiot. Dellin pyrkimyksenä on kouluttaa tulevia johtajia strategisen GES-harjoittelun avulla, perustavaa laatua olevalla johtajakoulutuksella ja ammatillisen verkostoitumisen taidoilla. Ohjelma nopeuttaa Dellin työntekijöiden urakehitystä ja edistää tehokkuutta sekä tuo liiketoimintaan strategista ajattelua. Dell hakee henkilöitä, jotka pystyvät ajattelemaan strategisesti ja ratkaisemaan ongelmia. Tässä ohjelmassa kyky tehdä useita asioita samanaikaisesti nopeatempoisessa ja nopeasti muuttuvassa teknisessä ympäristössä sekä taipumus mielipidejohtajuuteen ovat keskeisiä onnistumisen elementtejä.

Global Services Associate -ohjelma
 

Global Services Associate -ohjelma Kohderyhmä: lähtötason äskettäin valmistuneista niihin, joilla on enintään viisi vuotta työkokemusta
(ohjelmaan sisältyvän tehtävän mukaan)
Paikka: eri paikoissa
Kesto: 18–30 kuukautta (ohjelmaan sisältyvän tehtävän mukaan)
Taso: lähtötasolta keskitasolle
Global Services Associate (GSAP) -ohjelma rekrytoi ja palkkaa ehdokkaita paikallisesti tarjoten koulutusta keskitetysti yhdessä Dellin kymmenestä eri puolilla maailmaa sijaitsevassa koulutuspaikassa. GSAP-kumppanina osallistuvien taitoja kehitetään useita viikkoja kestävällä intensiivikurssilla, joka koostuu koulutuksesta ja käytännön taidoista. Kokonaisuuteen kuuluu tallennusalan esittely, parhaat käytännöt ja menetelmiä sekä Dell EMC-yhtiön toimintatapa. Koulutus on käytännön tutustumista Dell EMC:n tuotteisiin, alustoihin ja tallennusinfrastruktuurin työkaluihin. Koulutus antaa perusteet tarvittavien teknisten, Dell EMC:n ja muiden myöntämien todistusten suorittamiselle.

Kaikki saatava tekninen koulutus yhdistetään laajaan ammatilliseen osaamiseen ja tehtäväkohtaiseen koulutukseen. Koulutus päättyy siihen, että suorittaneet siirtyvät koulutuskokonaisuudesta kokopäivätehtäviinsä. Tässä vaiheessa koulutetut siirtyvät omiin työnkuviinsa kuuluviin tehtäviin mentorin opastuksella ja jatkavat kouluttautumista syventäen osaamistaan yrityksen ja tietotekniikka-alan vaatimusten mukaan. Osallistujan taitoja arvioidaan kahdesti vuodessa, ja kehittymisestä palkitaan kunkin ohjelmaan sisältyvän arvioinnin yhteydessä. Ohjelman onnistuneen suorittamisen jälkeen osallistujalla on mahdollisuus nousta liiketoimintayksikössään seuraavalle työtasolle.

Henkilöstön rotaatio-ohjelma
Henkilöstön rotaatio-ohjelmaKohderyhmä: perustutkintoa suorittavat ja Master in Human Resources ‑tutkinnon suorittaneet
Paikka: eri paikoissa
Kesto: kahdesta kolmeen vuotta
Taso: lähtötasoDellin henkilöstön rotaatio-ohjelma on suunniteltu sellaisen monipuolisen HR-ammattilaisista koostuvan tiimin kouluttamiseen, joka pystyy innovoimaan, ajattelemaan strategisesti, rakentamaan vahvoja asiakassuhteita, olemaan asiakaslähtöinen, tekemään tulosta ja johtamaan Dell Technologies -yhtiön henkilöstöresursseja.

Osallistujat käyvät tavallisesti lävitse rotaatioon perustuvan toimeksiannon, joka voi liittyä liiketoiminnallisesti suuntautuneeseen asemaan henkilöstöhallinnossa, henkilöstöhallinnon erikoistehtävään, joita ovat mm. palkitseminen, kykyjenhankinta tai edut, tai keskeiseen strategiseen hankkeeseen tai toimintaan.

IT MBA Leadership ‑ohjelma

IT MBA Leadership ‑ohjelmaKohderyhmä: valikoidut MBA-tutkinnon suorittaneet
Paikka: Intian Bangalore
Kesto: kaksi vuotta
Taso: MBA-tutkinnon suorittaneet (työelämässä toimineet)
Global IT MBA Leadership ‑ohjelma tarjoaa lahjakkaille ja kunnianhimoisille MBA-tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden hyödyntää koulutustaan, osoittamaansa johtajuutta ja kiinnostustaan teknologiaan ja kehittää näin tämän päivän teknologiajohtajilta vaadittavia teknisiä, liiketoiminnallisia ja konsultointiin liittyviä taitojaan.

IT Leadership -ohjelmassa tutustutaan neljän toisistaan selvästi poikkeavan kuuden kuukauden rotaatiojakson pohjalta tietotekniikka-alan organisaatiossa tapahtuvaan normaaliin johtamiseen ja saadaan näin mahdollisuus rakentaa vahvaa ammatillista verkostoa. IT Leadership -ohjelma tarjoaa osallistujille myös vankan koulutusohjelman ja mahdollisuuden osallistua haastaviin tehtäviin sekä ratkaista tosielämän liiketoimintaongelmia globaalin tiimityöskentelyn merkeissä.

Markkinoinnin kehitysohjelma

Markkinoinnin kehitysohjelmaKohderyhmä: vastikään MBA-markkinointitutkinnon suorittaneet
Paikka: Yhdysvallat
Kesto: yhdeksästä kahteentoista kuukauteen
Taso: työelämässä toimineet (4–6 vuoden asiaankuuluva kokemus)

Vuoden kuluessa MBA-tutkinnon suorittamisesta ja kokopäiväisen markkinointityötarjouksen vastaanottamisesta osanottajat otetaan markkinoinnin 9–12 kuukautta kestävään kehitysohjelmaan. Osallistujat johtavat strategisia tehtäviä organisaation eri puolilla erilaisissa tiimeissä, joiden toiminta-alana ovat mm. markkinointitoiminnot, tuotemarkkinointi ja alueellinen markkinointi. Ohjelmaan sisältyy mm. jäsenneltyjä ja ainutlaatuisia kursseja, mentoroitua johtajatason toimintaa ja tapahtumia, kohortin ja muun kehitysohjelman jäsenten välisiä verkottumistilaisuuksia, yhdyskuntapalveluhankkeita, valmennusta, pääsy mukaan kasvavaan MDP-alumniverkostoon ja mahdollisuus löytää itselle ihanteellisesti soveltuva tehtävä Dellillä.