|

Oppiminen Dellillä

Kehittyminen yhdessä Dellin kanssa

Urakehitys on oppimisprosessi, joka auttaa jakelijaa löytämään tasapainon omien toiveiden ja Dellin yritystavoitteiden välillä. Dell on oppiva organisaatio, joka kannustaa ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen osana yrityksen kulttuuria. Dell-tiimin jäsenillä on käytössään laaja valikoima ohjelmia, joiden tavoitteena on lisätä nykyisessä tehtävässä tarvittavia taitoja ja kehittää johtamistaitoja.

Dellin tyopaikat

Kehittyminen Dellin palveluksessa

Tiimeissään Dell pyrkii edistämään luottamusta, innokkuutta ja osaamista, mikä antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden toteuttaa potentiaalinsa. Urakehitys Dellillä on yhteistyössä toteutettava, yksittäisten tiimin jäsenten, tiimien vetäjien, mentorien ja koko organisaation välinen prosessi. Yhteistyössä saatamme yhteen tavoitteesi, mielenkiinnonkohteesi ja Dellin tavoitteet sekä laadimme määrätietoisen toimintasuunnitelman.

Dell kehittää vetäjiä, jotka sitoutuvat auttamaan tiimin jäseniä tekemään parhaansa yhteisten asiakkaidemme palvelemiseksi.

Dellin kansainväliset opetusohjelmat

Innostavan vetäjän on oltava monitaitoinen, joten tarvittavia valmiuksia ovat mm. strateginen ajattelu, kuunteleminen, ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja kyky motivoida muita tekemään parhaansa. Tiimin vetäminen Dellin nopeatempoisessa, globaalissa työympäristössä vaatii uusia taitoja, joita ovat esim. maantieteellisesti hajallaan olevien tiimien johtaminen, etätyöntekijöiden hallinta ja erilaisten kulttuuritaustojen huomioiminen.

Näiden johtamistaitojen vaalimiseen kaikilla organisaation tasoilla tiimin jäsenistä ja ihmisjohtamistyöhön tutustuvista esimiehistä avainhenkilöihin Dell on kehittänyt kattavia kehittämisohjelmia. Tämä kattava opetussuunnitelma lisää sitoutumista ja kehittää Dellin strategioihin, prioriteetteihin ja tavoitteisiin tähtääviä innostavia johtamistaitoja.

Avainhenkilöiden kehittyminen

Executive Rapid Start -ohjelma sisältää räätälöidyn osallistamissuunnitelman ja resursseja, joiden avulla tuoreet avainhenkilöt pääsevät nopeammin työhön sisään. Suunnitelma ja työkalupaketti tarjoavat Dellin kulttuuriin, talouselämään ja organisaatioon liittyviä resursseja ja valmennusta. Avainhenkilöt voivat myös tehostaa kehitystään hyödyntämällä kohdennettuja johtamisohjelmia ja avainhenkilöiden valmennusta.

Esimies- ja johtajatason kehitys

Uudet vetäjät suorittavat Dellin Foundations of Leadership -ohjelman, joka toimii joustavana ohjauksena toimenkuvaan. Vetäjien edetessä johtajan rooliinsa he suorittavat Director Leadership -ohjelman, joka on suunniteltu parantamaan johtajien liiketoimintaosaamista ja antamaan näille mahdollisuuden saada oppia Dellin vanhemmilta johtajilta. Kun kehittämisohjelmat on suoritettu, valittavana on lisää koulutustyöpajoja ja vetäjävetoisia istuntoja, joissa johtamistaitoja voidaan hioa.

Professional Development -kurssit

Dellin Professional Development -kurssit käsittelevät monia aiheita, esimerkiksi teknistä koulutusta ja viestintää. Tämänhetkinen kurssivalikoima heijastelee yhtiön tavoitteita ja strategiaa.

Kannustamme kaikkia tiimin jäseniä hyödyntämään koulutusmahdollisuuksia. Dellin kurssien ja ohjelmien avulla tiimin jäsenet voivat valmistautua nykyisiin ja tuleviin tehtäviinsä. Dellin opetusohjelma on monipuolinen ja tarjoaa työn kannalta runsaasti hyödyllistä tietoa.