|

Meidän kulttuurisääntömme

Toimintatapamme. Johtamistapamme.

Tiedämme, miten tärkeää kulttuurimme on liiketoiminnassa, markkinoille siirtymisessä ja johtamisessa. Se kertoo siitä, mikä meille on tärkeää, mihin haluamme panostaa ja millaisten sääntöjen mukaan toimimme tiiminä.

Kulttuurimme määrittäviä tekijöitä ovat arvomme, ja kulttuurimme näkyy joka päivä toiminta- ja johtamistavoissamme. Tiedämme, että kulttuurimme on kaikkien nykyisten ja tulevien saavutustemme perusta. Näistä koostuvat kulttuurisääntömme. #CultureCode.

 

Dellin tyopaikat

Mikä on meille tärkeää?Dellin arvot. Mihin me uskomme?.

Tässä on kulttuurimme tärkeimpiä, yhtiömme menestykseen vaikuttavia osatekijöitä:
  • Asiakkaat.  Mielestämme suhteemme asiakkaisiin erottaa meidät muista ja on menestyksemme perusta.
  • Yhdessä voittaminen. Uskomme henkilöstöömme ja arvostamme sitä. Kun teemme töitä tiiminä emmekä yksilöinä, menestymme paremmin, toimimme järkevämmin ja meillä on hauskaa.
  • Innovaatio: Mielestämme menestyksen ja edistyksen avain on Dellin kyky tuottaa innovaatioita ja ajatella uudella tavalla.
  • Tulokset. Uskomme, että velvollisuutemme on toimia poikkeuksellisen tehokkaasti ja laadukkaasti.
  • Rehellisyys. Uskomme, että rehellisyyden on aina oltava voitontahtoa tärkeämpää.

Henkilöstölle asettamillamme tavoitteilla on merkitystä

Mielestämme onnistumisen ja yhtiömme oman kulttuurin menestyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, miten henkilöstölle asetetut tavoitteet määritellään, miten tavoitteiden saavuttamista tuetaan, miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja miten niiden saavuttaminen palkitaan.

Miten asiakkaat saadaan etusijalle?

Miten asiakkaat saadaan etusijalle? Toimimme aina näin:
• Kuuntelemme asiakasta. Jokainen asiakastapaaminen on mahdollisuus luoda kestävä suhde ja liiketoimintamahdollisuus.
• Pidämme työtä tehdessämme mielessämme, että on vain töitä, joissa asiakkaita palvellaan, ja sellaisia töitä, joissa heitä tuetaan.
• Muistamme tiimin jäseniä, jotka ovat onnistuneet asiakaspalvelussa.
• Etsimme ratkaisuja, joista asiakkaamme hyötyvät ja jotka hyödyttävät heitä jatkossa.

Emme milloinkaan toimi näin:
• Emme pidä asiakassuhteita – etenkään pitkäkestoisia – itsestään selvinä.
• Emme milloinkaan jätä asiakkaita huomiotta päätöksenteossa.
• Emme milloinkaan oleta, että asiakassuhde on jonkun toisen vastuulla.
• Emme luo asiakkaillemme turhaa monimutkaisuutta.


Miten onnistumme yhdessä?
Toimimme aina näin:
• Otamme voitot ja tappiot vastaan tiiminä.
• Yhteistyö on meille tärkeää. Kyseenalaistamme asioita ja keskustelemme niistä.
• Kunnioitamme eroavaisuuksia ja pidämme niitä arvossa. Monimuotoinen ja osallistava työpaikka on meistä voimavara.
• Annamme tunnustusta onnistumiselle ja menestymiselle.

Emme milloinkaan toimi näin:
• Riidoilla ei ole sijaa yhtiössämme. Emme milloinkaan aseta henkilökohtaista etua yhtiön tai asiakkaiden edun edelle.
• Emme milloinkaan pyri horjuttamaan tehtyjä päätöksiä.
• Emme milloinkaan tee työtä eristyksissä muista. Emme milloinkaan jätä huomiotta työn vaikutusta yhtiön muihin osiin.


Miten onnistumme yhdessä?
Miten onnistumme innovoinnissa?
Miten onnistumme innovoinnissa? Toimimme aina näin:
• Kuuntelemme henkilöstöämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme, sillä saamme heiltä ideoita ja luovia ajatuksia.
• Pidämme yllä yrittäjyyshenkeä, sillä se varmistaa uudistavan ajattelun, josta yhtiömme, asiakkaamme ja alamme hyötyvät.
• Pysymme joustavina ja avoimina muutoksille.

Emme milloinkaan toimi näin:
• Emme tuhlaa aikaa ja resursseja asioihin, joita asiakkaamme eivät arvosta.
• Emme milloinkaan anna kilpailijoillemme etulyöntiasemaa.
• Emme anna epäonnistumisen pelon estää meitä ottamasta laskelmoituja riskejä, toimimasta rohkeasti ja pyrkimästä kohti vaikeitakin tavoitteita.Miten saavutamme hyviä tuloksia?
Toimimme aina näin:
• Mittaamme onnistumista sillä, pystymmekö päihittämään markkinaolosuhteet ja kilpailijamme. Kilpailijoiden päihittäminen on meistä hauskaa.
• Olemme vastuussa teoistamme ja suhtaudumme sitoumuksiimme vakavasti. Olemme sanamme mittaisia.
• Johdamme energisesti, myönteisesti ja haasteita pelkäämättä.
• Ajattelemme ja toimimme strategisesti ja etsimme tasapainon lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteille.

Emme milloinkaan toimi näin:
• Emme milloinkaan oleta, että johtamiseen kykenevät vain ihmiset, joilla on sopiva titteli.
• Emme esitä tekosyitä emmekä syitä muita tehottomuudesta.
• Emme jää lepäämään laakereillamme emmekä tyydy keskinkertaiseen.
• Emme milloinkaan jätä päätöksenteossa huomiotta tosiasioita, tietoja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja.Miten saavutamme hyviä tuloksia?
Miten osoitamme rehellisyyttä?
Miten osoitamme rehellisyyttä?  Toimimme aina näin:
• Toimimme rehdisti ja tavoittelemme aina menestystä.
• Toimimme rohkeasti ja puolustamme henkilöstöämme, tiimejämme ja Dellin brändejä.
• Olemme ylpeitä rehellisyydestämme, läpinäkyvyydestämme ja luotettavuudestamme.
• Osallistumme humanitääriseen kehitystoimintaan yhteisöissä ja maailmassa, jossa toimimme ja elämme.

Emme milloinkaan toimi näin:
• Emme milloinkaan toimi epärehellisesti edes painostettuna.
• Emme anna periksi pelolle, painostukselle tai parjaamiselle.
• Emme milloinkaan jätä eettisiä asioita huomiotta.
• Emme milloinkaan toimi Dellin toimintasääntöjen vastaisesti.Johtamistavalla on merkitystä.

Osalle vain johtamisen tuloksilla on merkitystä. Toisten mielestä on tärkeää uskaltaa puolustaa oikeita asioita. Me Dellillä uskomme, että parhaat johtajat pystyvät molempiin. Näillä johtajilla on taito varmistaa onnistuminen ja uskallusta oikeaan toimintaan.

Tämäntyyppiseen johtamiseen pitää uskoa, ja se edellyttää tietoista päätöstä. Taito ei ole lahja eikä myötäsyntyinen ominaisuus. Se ei ole tittelin eikä ylennyksen tulosta. Johtaminen on toisten kannustamista toimimaan yhdessä. Se edellyttää harjaantumista ja taitoa. Johtamiseen vaikuttaa se, mihin me uskomme. Kun uskomme oikeisiin asioihin ja toimimme oikealla tavalla, pystymme saamaan aikaan positiivisen muutoksen. Johtamistavalla on merkitystä. Näin Dellillä johdetaan.

Johdamme suhteiden avulla

Suhteet toisiin

Panostamme luottamuksellisiin kumppanuuksiin kaikessa toiminnassamme. Vahvat suhteet ovat hyväksi sekä liiketoiminnalle että ihmisille.

 

Johdamme intohimolla

Intohimo

Tiedämme, että kunnianhimoa, energiaa ja sisukkuutta ei löydä helposti ja että niiden opettaminen on hankalaa. Pidämme näitä ominaisuuksia arvossa, muttemme koskaan anna kunnianhimon estää oikein toimimista.

 

Johdamme harkiten

Harkintakyky

Pyrimme tekemään perusteltuja päätöksiä. Perustamme toimintamme tosiasioille, ja arvostamme markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemusta. Teemme valintamme harkiten. Jos kohtaamme ristiriitoja, asiakkaidemme, yhtiön ja henkilöstömme etu on etusijalla. Vaikka suhtaudumme päätöksentekoon vakavasti, pystymme toimimaan nopeasti. Voimme vaihtaa kurssia tilanteen niin vaatiessa, emmekä anna joustamattomien hallintatapojen estää päätöksentekoa.

Vahva visio

Visio

Määrittelemme menestymisen tarkasti ja kerromme visiostamme selvästi ja vetoavasti kansainväliselle tiimillemme. Tiedämme, että se, mitä haluamme saavuttaa, on yhtä tärkeää kuin se, miksi haluamme sen saavuttaa. Kerromme tarkasti päätöstemme perusteista ja siitä, miten ne hyödyttävät yhtiötämme ja asiakkaitamme.

 

Johdamme optimistisesti

Optimismi

Tiedämme, että epäilys ja kyynisyys eivät saa ihmisiä seuraamaan. Vaikka olemmekin realisteja, suhtaudumme poikkeuksetta optimistisesti henkilöstöömme, heidän kykyihinsä ja heidän tulevaisuuteensa. Luottamuksen synnyttäminen vaatii vaivaa, ja tiedämme tiimiemme luottavan meidän olevan optimistisia hankalinakin aikoina.

Johdamme nöyrästi

Nöyryys

Uskomme, että saamme asioita aikaiseksi ja uskallamme tarttua haasteisiin. Kokemuksemme kuitenkin osoittaa, että liialliseen itseluottamukseen ei kannata tuudittautua. Tiedämme, että saatamme toisinaan erehtyä ja ettemme aina toimi järkevimmällä mahdollisella tavalla. Siksi otamme palautetta vastaan mielellämme, otamme vastuun erehdyksistämme ja tiedämme, että menestyksen takana on useita ihmisiä.

Johdamme epäitsekkäästi

Epäitsekkyys

Tiedämme, että johtamisessa on tärkeää onnistuminen ja muiden auttaminen onnistumaan. Meistä on tärkeää, millainen vaikutus johtamistavallamme on johdettaviin ihmisiin. Panostamme henkilöstöömme ja autamme heitä kehittymään. Pyrimme parhaamme mukaan auttamaan heitä toteuttamaan haaveensa ja työskentelemään Dellin ja asiakkaiden parhaaksi.