|

Palvelut jälleenmyyjille

Dellin PXC (Partner Experience Center), PSPM (Partner Success Program Manager) ja muiden tukipalveluiden myyntiä ja suoritusta säännellään alla olevissa palvelukuvauksissa.

Jos sovellettavaa palvelukuvausta ei näy alla, ota yhteyttä paikalliseen Dell-palveluiden edustajaan ja varmista tämän palvelun saatavuus omassa maassasi.