|

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

TEKIJÄNOIKEUS
Tämän sivuston (”sivusto”) kaiken materiaalin tekijänoikeus kuuluu Dellille tai materiaalin alkuperäiselle tekijälle. Esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta materiaalia ei saa kopioida, toistaa, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, julkaista tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla esimerkiksi sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman Dellin tai tekijänoikeuden omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Lupa näyttää, kopioida, jaella ja ladata sivustossa olevaa materiaalia myönnetään vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön sillä edellytyksellä, että käyttäjä ei muokkaa materiaalia ja kaikki materiaalissa olevat tekijänoikeusmerkinnät ja muut omistusoikeusmerkinnät jätetään paikalleen. Käyttäjä ei saa ilman Dellin lupaa peilata tässä sivustossa olevaa materiaalia missään muussa sivustossa. Lupa lakkaa automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja. Sivustossa olevien materiaalien luvaton käyttö voi olla tekijänoikeuslakien, tavaramerkkilakien, yksityisyyttä ja julkisuutta koskevien lakien sekä viestintämääräysten ja -säädösten vastaista.

TAVARAMERKIT
Sivustossa käytetyt ja näytetyt tavaramerkit ja logot (”tavaramerkit”) ovat Dellin ja muiden tahojen rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Niitä ei saa käyttää ilman tavaramerkin omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Dellin tavaramerkit tulee merkitä TM-symbolilla ja niiden yhteydessä on esitettävä seuraava ilmoitus: "XYZ on Dell Inc.:n tavaramerkki." Tavaramerkkejä saa käyttää vain kuvaavissa ilmauksissa (esimerkiksi "kannettava Inspiron-tietokone"), eikä niitä saa käyttää substantiiveina (esimerkiksi "Inspiron"). Tavaramerkkien tai muiden Dellin nimien, merkkien ja logojen käyttöön liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen trademarks@dell.com.

Osittainen luettelo Dellin tavaramerkistä löytyy täältä (englanniksi).

YHDYSVALTOJEN DMCA-ILMOITUS
Jos töitäsi on mielestäsi kopioitu luvattomasti, ilmoita toimihenkilöllemme seuraavat tiedot mahdollisesta tekijänoikeusrikkomuksesta sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

sähköinen allekirjoitus
kuvaus työstä, jonka oikeuksia epäilet loukattavan
kuvaus siitä, mikä tekijänoikeutta rikkova työ on ja missä se sijaitsee Dellin sivustossa
Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
vakuutus siitä, että uskot vilpittömästi, että tekijänoikeuden omistaja tai tekijänoikeuden puolesta toimiva taho ei ole antanut lupaa tekijänoikeuden vastaiselle käytölle tai että käyttö ei ole lainsäädännön mukaan sallittua
vakuutus siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikein ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai että sinulla on oikeus toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta. Vakuutus annetaan väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla.


Toimihenkilömme, jolle voi ilmoittaa mahdollisesta tekijänoikeusrikkomuksesta, tavoittaa seuraavasti:
copyright@dell.com

25.4.2013