|

Mahdollisuuksia alemman korkeakoulututkinnon suorittajille

Löydä tulevaisuutesi Dellillä

Uran suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Etsimme koko ajan seuraavan suurten ajattelijoiden sukupolven edustajia, jotka voivat auttaa yritystämme kehittymään tänään ja tulevaisuudessa. Yhdessä voimme kasvaa merkittävänä globaalina yrityksenä, jonka intohimona on luoda innovatiivisia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Tutustu alemman korkeakoulututkinnon suorittajille tarkoitettuihin harjoitteluihin ja ohjelmiin. Niiden tuella opiskelijat voivat työskennellä kansainvälisessä, yhteistyöhön perustuvassa työympäristössä ja olla vuorovaikutuksessa huipputason päättäjien kanssa, kehittää suhdeverkostoaan ja toimia todellisissa liiketoimintatilanteissa. 

Dellillä on myös neljä, kuusi tai kahdeksan kuukautta kestäviä harjoittelumahdollisuuksia useissa eri tehtävissä. Harjoitteluun voivat hakea maisterit tai alemman korkeakoulututkinnon suorittajat, jotka ovat mukana työssäoppimisohjelmassa hyväksytyssä yliopistossa. Saat tehtävistä opintopisteitä Dellillä työskennellessäsi. Mahdollisuuksia on tarjolla Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Irlannissa esimerkiksi suunnittelun, tietoturvan, kansainvälisten palvelujen, talouden ja markkinoinnin kaltaisilla aloilla.

oletko urasi alussa

Jump Start Graduate Development ProgramJump Start Graduate Development Program

Osana Dellin vahvaa sitoutumista nuorten ammattilaisten opastamiseen ja kehittämiseen olemme käynnistäneet Jump Start Graduate Development Program -ohjelman, joka auttaa vastavalmistuneita sopeutumaan helposti Dellin kulttuuriin ja työympäristöön.

Vastavalmistuneet uudet työntekijät osallistuvat Jump Start Graduate Development Program -ohjelmaan samana vuonna, jona he liittyvät Delliin. Ohjelma antaa tiedot ja resurssit, joita tarvitaan Dellin työkulttuurin, ammattiverkoston ja suhteiden luomisen, urasuunnitelman kehittämisen ja paljon muun omaksumiseen.

Kouluttajan johtaman opetuksen ja omaan tahtiin oppimisen ansiosta vastavalmistuneet työntekijät saavat Dellissä kehittymiseen tarvitsemansa työkalut ja taidot. He saavat mahdollisuuden olla yhteydessä ja verkostoitua tiimin jäsenten ja johtajien kanssa, jotka rohkaisevat Dell-uran suunnitteluun.

Jump Start Development Program -ohjelman avulla vastavalmistuneet työntekijät

 • - omaksuvat Dellin työkulttuurin
 • - luovat ja kehittävät suhteita johtajiin ja muihin työntekijöihin
 • - oppivat tuntemaan vahvuutensa ja kehittämään identiteettiään
 • - luovat työ- ja uratukiverkoston.

Dell on sitoutunut palkkaamaan vastavalmistuneita korkeakouluopiskelijoita. Tarjoamamme harjoittelupaikat antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eri liiketoiminta-aloihin, toimintakulttuuriimme ja uramahdollisuuksiimme. Seuraavat kuvaukset kertovat harjoittelumahdollisuuksista.

Kirjanpitoharjoitteluohjelma

Kirjanpitoharjoittelu

Kenelle: viisi vuotta kestävää kirjanpitokoulutusta tai vastaavaa koulutusta opiskelevat opiskelijat
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 11 viikkoa kesällä


11 viikkoa kestävä kirjanpidon harjoitteluohjelma on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille tai viisi vuotta kestävästä kirjanpitokoulutuksesta valmistuneille. Se on myös tarkoitettu niille, joilla on valtuutetun kirjanpitäjän toimen edellyttämä määrä opintopisteitä. Ohjelma tarjoaa harjoittelijoille mahdollisuuden työskennellä oikeassa työelämässä vähintään yhden projektin keston ajan. Kesän lopussa harjoittelija tekee esityksen johtotason päälliköille. Kesäharjoittelija osallistuu myös harjoittelijoille tarkoitettuihin tiimitapaamisiin, puhekurssille ja verkostoitumistilaisuuksiin työtovereiden ja muiden Dell-kehitysohjelman osallistujien kanssa.

Dell Financial Services -harjoitteluohjelma

Financial Services -harjoitteluKenelle: osa alemman korkeakoulututkinnon suorittajista
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 11 viikkoa kesällä


Dell Financial Services mahdollistaa kuluttajien, yritysten, oppilaitosten ja julkishallinnon teknologiahankintojen ja palvelujen rahoittamisen. Financial Servicesissä työskennellessään harjoittelijat saavat runsaasti tietoa talousorganisaation toimintarakenteesta. Financial Servicen harjoittelijat kuuluvat Dellin talousharjoitteluohjelmaan ja työskentelevät haastavissa ja strategisissa projekteissa Financial Servicen eri aloilla. Financial Servicen harjoittelijoilla on käytössään Dell Financial Servicesin omia resursseja ja mahdollisuuksia, esimerkiksi Dell Financial Servicesin päällikkötason puhesarja.

Insinööri- ja tietojenkäsittelytieteiden harjoittelu

Insinööri- ja tietojenkäsittelytieteiden harjoitteluKenelle: tiettyjen insinöörialojen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon ja tohtoriopintojen suorittajille
Missä: kansainvälinen
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä
Dellin insinööriharjoittelijat voivat työskennellä seuraavilla aloilla:

 • Tuotekehitys: mekaaninen ja elektroninen kehitystyö, Dellin teknologian ja innovaatiostrategian kehitys, ohjelmistoratkaisujen kehitys ja testivahvistus.
 • Tuotantosuunnittelu: laatusuunnittelu, laitteistosuunnittelu, tuotantosuunnittelu, prosessisuunnittelu ja testisuunnittelu.
 • Hallinnan tietojärjestelmät: ohjelmistokehitys, yritysjärjestelmien analysointi ja tekninen analysointi.
 • Asiakaspalvelut: tekninen insinöörituki ja -palvelut.
 • Verkkokauppasivusto: ohjelmistokehitys ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu.
 • Yritystasoisten ohjelmistojen kehitys: verkkosuojaus, pilvitietojenkäsittely, tietohallinto, big data, järjestelmänhallinta, ohjelmistokehitys.
 • Tutkimus ja kehitys: seuraavan sukupolven edistyneen teknologian ja Dell-tuotteiden tutkimus ja kehitys, liikkuvuusratkaisut ja verkko.
 • Tietoturva: verkkoturvallisuus, huijausten havaitseminen, todennus, salaus ja verkkorikollisuus.
 • Pilvikehitys: siirtymisstrategiat, pilvialustan kehittäminen, yrityssovellusten hallinta ja edistyneet konesaliteknologiat.
 • Tietoanalytiikka: suojauksen älykäs analysointi, tietojen analysointi, algoritmien kehittäminen ja tilastot.

Talousharjoitteluohjelma

TalousharjoitteluKenelle: kaupan alan alemman korkeakoulututkinnon suorittajat ja MBA-opiskelijat
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 10 viikkoa kesällä
10–12 viikkoa kestävä talousharjoitteluohjelma on tarkoitettu kaupan alan alemman korkeakoulututkinnon suorittajille ja maistereille. Ohjelma tarjoaa harjoittelijoille mahdollisuuden työskennellä oikeassa työelämässä vähintään yhden projektin keston ajan. Kesän lopussa harjoittelija tekee esityksen päälliköille. Kesäharjoittelija osallistuu myös harjoittelijoille tarkoitettuihin tiimitapaamisiin, puhekurssille ja verkostoitumistilaisuuksiin työtovereiden ja muiden Dell-kehitysohjelman osallistujien kanssa.

Kansainvälisen tuotannon harjoittelu

Kansainvälisen tuotannon harjoitteluKenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: Yhdysvallat
Kesto:  10–12 viikkoa kesällä
Työskentele kansainvälisessä toimitusketjussa, jossa voit saada aikaan muutoksia ja luoda pitkäkestoisen uran. Dell yhtiön muutosstrategiasta vastaavat osaavat toimitusketjuasiantuntijat, benchmark-vertaillut toimintatavat ja osaaminen. Olemme onnistuneet luomaan työympäristön, jonka tiimin jäsenet kokevat inspiroivana, yhteydenpidon mahdollistavana ja menestystä tuottavana. Onnistumisen ovat varmistaneet yhtiön sisäinen toimitusketjukoulutus ja kehitysohjelmat, joiden avulla tiimimme jäsenet voivat luoda uraa.

Harjoittelu kansainvälisessä myynnissä ja yritystoiminnoissa

Harjoittelu kansainvälisessä myynnissä ja yritystoiminnoissaKenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: Yhdysvallat ja Intia
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä
10–12 viikkoa kestävä kansainvälisen myynnin ja yritystoimintojen kesäharjoitteluohjelma tutustuttaa taustaprojekteihin, joilla varmistetaan onnistunut asiakaskohtaaminen ja paras mahdollinen tilauskokemus. Harjoittelun voi tehdä esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja analysoinnin, Amerikkojen alueen talouden ja tuotannon, data-analyysin, sisäisten myyntitoimintojen, hinnoittelustrategian ja tuotannon ja Amerikkojen alueen kumppanimyynnin osastoissa.

Harjoittelu kansainvälisissä palveluissa ja käyttöönotossa

Harjoittelu kansainvälisissä palveluissa ja käyttöönotossaKenelle: MBA-tutkinnon suorittajille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittajille, tietyt yliopistot
Missä: kansainvälinen
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä
Kansainvälisten palvelujen ja käyttöönoton yksikkö koostuu kansainvälisistä toimintatiimeistä, jotka vastaavat asiakaspalvelusta, toimitusketjusta ja ammattilaispalveluista. Mukana on myös markkinointi- ja myyntitiimejä, taloustiimejä ja suunnittelutiimejä. Tehtäviin kuuluu projektinhallintaa ja yhtiön sisäistä konsultointia. Tiimiin liittyviltä harjoittelijoilta edellytetään kykyä soveltaa erilaisia konsultointitaitoja vaihtelevissa liiketoiminnan kehitystilanteissa. Esimerkkejä tilanteista ovat fuusiot ja yrityshankinnat, toiminnan parantaminen, kustannusten vähentäminen ja liiketoiminnan optimointi.

Henkilöstöhallinnon harjoittelu

Henkilöstöhallinnon harjoitteluKenelle: alemman korkeakoulututkinnon suorittajille ja maisteriopiskelijoille
Missä: Yhdysvallat
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä

Dellin henkilöstöhallinnan harjoitteluohjelma antaa opiskelijoille yleiskuvan henkilöstöosaston toiminnasta Dellillä. Ohjelmassa on projekteihin perustuvia tehtäviä henkilöstöhallinnon eri aloilla, esimerkiksi kansainvälisten korvausten ja etujen, lahjakkuuksien hankinnan ja henkilöstötoiminnan aloilta.

Inside Sales -harjoitteluohjelma

Inside Sales -harjoitteluohjelmaKenelle: alemman korkeakoulututkinnon suorittajille
Missä: Yhdysvallat, Massachusetts
Kesto: 12 viikkoa kesällä

Inside Sales -harjoittelu on opiskelijoille ainutkertainen mahdollisuus saada tietoja myyntitaidoista ja teknologiasta. Opiskelijat saavat myös kuvan siitä, millaista ura myynnissä voi olla.

Harjoittelu alkaa kolme viikkoa kestävällä koulutusohjelmalla, jolla varmistetaan menestyminen asiakastapaamisissa. Osallistuja oppii hyödyllisiä teknisiä, myynnillisiä ja liiketoimintataitoja. Kolme viikkoa kestävän ohjelman jälkeen osallistuja osallistuu kysynnän luomistehtäviin. Jos osallistuja onnistuu ohjelmassa hyvin, hänelle voidaan tarjota kokoaikaista työtä valmistumisen jälkeen.

IT-harjoittelu

IT-harjoitteluKenelle: tietyt alemman korkeakoulututkinnon suorittajat ja maisterit
Missä: Yhdysvallat ja EMEA-alue
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä

Dellin IT-harjoittelu on 10–12 viikkoa kestävä lahjakkaille maisteriopiskelijoille tai maistereille tarkoitettu ohjelma. IT-harjoittelija osallistuu haastaviin, strategisiin ja toiminnallisiin projekteihin. Osallistujalle määrätään päällikkö, joka vastaa osallistujan menestyksestä. Hän myös laatii tarkan projektisuunnitelman ja tapaa osallistujan säännöllisesti kahden kesken tuen antamista ja yhtiön sisäistä verkostoitumista varten.

Markkinointiharjoittelu

MarkkinointiharjoitteluKenelle: MBA-tutkinnon suorittaneille ja maisteriopiskeijoille tietyistä yliopistoista
Missä: kansainvälinen
Kesto: 10–12 viikkoa kesällä
Markkinointiharjoitteluohjelma on Dellin markkinointiorganisaatiossa järjestettävä, 10–12 viikkoa kestävä kesäharjoittelu, joka on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille. Harjoittelijat tuovat uusia ajatuksia strategisiin projekteihin. Opiskelijoille ohjelma tarjoaa merkittävän oppimis- ja urankehitysmahdollisuuden. Mahdollisia tehtäväaloja: brändäys, tapahtumat, tuotehallinta, yhteisömedia, yritysviestintä, tiedotus- ja suhdetoiminta, kenttämarkkinointi ja markkinointianalyysi.

Dell tukee ammatillista kehittymistäsi, ja vasta työnsä aloittaneille vastavalmistuneille on tarjolla useita kehitys- ja kierto-ohjelmia. Seuraavien tietojen avulla löydät itsellesi parhaiten sopivan kehitysohjelman.

Kirjanpidon kehitysohjelma

Kirjanpidon kehitysohjelma

Kenelle: perustason kirjanpitäjät
Missä: kansainvälinen
Kesto:  kolme vuoden mittaista kiertoa
Taso: perustaso

 

 


Dellin kirjanpidon kehitysohjelman tavoitteena on kouluttaa seuraavan sukupolven vastaavia kirjanpitäjiä. Osallistujat saavat mahdollisuuden kiertää erilaisissa vaativissa tehtävissä ja osallistua kirjanpitokoulutukseen ja verkostoitumistilaisuuksiin. Ohjelma koostuu kolmesta peräkkäisestä vuoden mittaisesta tehtävästä kirjanpidon eri alueilla. Osallistujilla on mahdollisuus ansaita kuuden kuukauden mittainen kansainvälinen tehtävä.

Liiketoiminnan kehitysohjelma johtajille

Liiketoiminnan kehitysohjelma johtajilleKenelle: uusille perustason alemman korkeatutkinnon suorittajille
Missä: Massachusetts (yhdysvaltalaiset opiskelijat), useita toimipaikkoja (EMEA-alueen opiskelijat)
Kesto: kahdesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuoteen
Taso: perustaso
Liiketoiminnan kehitysohjelma johtajille (BOLD-ohjelma) kestää kahdesta vuodesta ja viidestä kuukaudesta kolmeen vuoteen. Ohjelmaan osallistuja kiertää eri tehtävissä, joissa hän saa kattavaa koulusta, jatkuvaa mentorointia ja mahdollisuuksia verkostoitua. Ohjelmaan osallistujat voivat työskennellä kierron aikana erilaisissa yritystoimintojen tehtävissä, esimerkiksi taloussuunnittelun ja -analysoinnin, datatieteiden, hinnoittelun, myyntitoiminnan ja markkinoillesiirtymisstrategian aloilla. Etsimme innokkaita, yhteistyökykyisiä, tuloksia tuottavia, analyyttisia ihmisiä, joilla on vahvat ongelmanratkaisutaidot. BOLD-ohjelmassa onnistuminen edellyttää kykyä pärjätä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Asiakaskehitysohjelma

Asiakaskehitysohjelma

Kenelle: perustason maisterit
Missä: Oklahoma City ja Round Rock
Kesto: vuoden kestävä kokopäiväinen ohjelma
Taso: perustaso


Vuoden kestävän asiakaskehitysohjelman tarkoituksena on auttaa Dellin henkilöstöä ja yhteisöä kasvamaan ja menestymään. Ohjelma antaa vastavalmistuneille työkalut aloittaa ura vaativissa ja strategisissa tehtävissä Dellin asiakastukiorganisaatiossa. Ohjelmassa koostuu tietojen analysointiin ja johtamiseen tutustuttamisesta ja vertaistason mentoroinnista. Osallistujat osallistuvat verkostoitumismahdollisuuksiin, yhteisötapahtumiin ja puhetapahtumiin.

Teknisen suunnittelutyön kehitysohjelma

Teknisen suunnittelutyön kehitysohjelmaKenelle: alemman korkeakoulututkinnon suorittajille
Missä: kansainvälinen
Kesto: 27 kuukautta
Taso: perustaso
Teknisen suunnittelutyön kehitysohjelma on tarkoitettu tulevaisuuden teknisille johtajille. Palkkaamme vastavalmistuneita, osaamiseltaan erilaisia maistereita. Ohjelman osallistujat työskentelevät kolmessa yhdeksän kuukautta kestävässä tehtävässä, joissa he tutustuvat tekniseen suunnitteluun, markkinointiin ja jakeluun. Saavutettu laaja ymmärrys liiketoiminnasta auttaa osallistujia kehittämään taitoja, näkemystä, ja suhteita, joita he tarvitsevat ratkaisuarkkitehtien, strategistien ja teknologiajohtajien tehtävissä. Saavutetut yksilölliset näkemykset ja yksiköiden väliset yhteydet hyödyttävät myös ryhmiä, joissa osallistujat kiertävät. Teknisen suunnittelutyön kehitysohjelmaan osallistuu ja se kehittää lahjakkuuksia. Ohjelma kehittää teknistä ja tuoteosaamista.

Talouskoulutuksen ja kehitystyön ohjelma

Talouskoulutuksen ja kehitystyön ohjelmaKenelle: perustason talousammattilaiset
Missä: kansainvälinen
Kesto: vaihteleva
Taso: perustaso
Dellin talouskoulutuksen ja kehitystyön ohjelma on tarkoitettu perustason taloustyöntekijöille, joille se antaa vauhtia uran alussa. Ohjelma koostuu kiertävistä kansainvälisistä taloustehtävistä. Lisäksi mukana on tietoon keskittyvää koulutusta. Tarkoituksena on antaa osallistujalle käytännön kokemuksia ja kehittää hänen talous- ja liiketoimintataitojaan.

Osallistujat toimivat yhtiön hallinnon, liiketoiminnan, tuotannon tai kirjanpidon kiertävissä tehtävissä.

Vastavalmistuneiden talousohjelma

Vastavalmistuneiden talousohjelma

Kenelle: yhtiön taloudesta kiinnostuneet maisterit
Missä: Panama
Kesto: kuusi kuukautta
Taso: perustaso


Vastavalmistuneiden talousohjelman tavoitteena on kehittää osaamista analyyttisia taitoja pidemmälle. Tarkoituksena on keskittyä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, sillä ne ovat edellytys Dellillä menestymiselle. Ohjelman tarkoituksena on kehittää Dellille tulevia johtajia.

Ohjelma kattaa kaikki kehitysalueet, joita vastavalmistuneet tarvitsevat uransa alussa kansainvälisessä talousorganisaatiossa. Koulutus tapahtuu yksilönä ja ryhmissä, ja se kehittää taloudellisia, teknisiä ja sosiaalisia taitoja. Valittava kandidaatti osaa sujuvasti englantia ja haluaa työskennellä talousosastolla.

Vastavalmistuneiden talousohjelma järjestetään Panamassa, ja kaikki vastavalmistuneet voivat hakea siihen. Jos olet kiinnostunut ohjelmasta tai haluat hakea ohjelmaan, lähetä meille CV:si. Kirjoita viestin aiheriville Finance Graduate Program – Panama.

Kansainvälisten palveluiden ohjelma

Kansainvälisten palveluiden ohjelmaKenelle: vasta valmistuneet maisteri, joilla on enintään viisi vuotta työkokemusta (ohjelmaroolista riippuen)
Missä: kansainvälinen
Kesto: 18–30 kuukautta (ohjelmaroolista riippuen)
Taso: perus- ja keskitasoGlobal Services Associate (GSAP) -ohjelma rekrytoi ja palkkaa ehdokkaita paikallisesti tarjoten koulutusta keskitetysti yhdessä Dellin kymmenestä eri puolilla maailmaa sijaitsevassa koulutuspaikassa. GSAP-kumppanina osallistuvien taitoja kehitetään useita viikkoja kestävällä intensiivikurssilla, johon sisältyy koulutusta ja käytännön harjoittelua. Intensiivikurssilla kerrotaan tallennusalasta, parhaista käytännöistä ja toimintatavoista ja Dell EMC:n liiketoimintatavasta. Koulutuksessa esitellään käytännönläheisesti Dell EMC-tuotteita ja -alustoja sekä tallennusinfrastruktuurin tuotteita. Osallistujat saavat myös teknisten sertifiointien edellyttämät tiedot (Dell EMC ja muut kuin Dell EMC).

Teknisen koulutuksen lisäksi osallistujat kehittävät monipuolisia työssä tarvittavia ja tehtäväkohtaisia taitoja. Koulutus päättyy siihen, että suorittaneet siirtyvät koulutuskokonaisuudesta kokopäivätehtäviinsä. Tässä vaiheessa osallistuja alkaa tehdä työtä mentorin tuella. Hän myös osallistuu intensiivikurssin jälkeiseen kehityskoulutukseen, mikä varmistaa, että hänen taitonsa vastaavat yhtiön ja IT-alan vaatimuksia. Osallistujan taitoja arvioidaan kahdesti vuodessa, ja kehittymisestä palkitaan kunkin ohjelmaan sisältyvän arvioinnin yhteydessä. Ohjelman hyväksytyn suorittamisen jälkeen osallistujalla on mahdollisuus nousta liiketoimintayksikössään seuraavalle työtasolle.

 

Kansainvälisten yrityspalvelujen kehitysohjelma johtajille

Kansainvälisten yrityspalvelujen kehitysohjelma johtajilleKenelle: maisteri- tai MBA-tutkinnon vastikään suorittaneille
Missä: kansainvälinen: Hopkinton (Massachusetts). Brentford (Iso-Britannia), Shanghai (Kiina)
Kesto: kaksi vuotta
Taso: perustaso
Johtajille tarkoitettu kansainvälisten yrityspalvelujen kehitysohjelma koostuu neljästä kuuden kuukauden pituisesta kierrosta. Tehtävät antavat osallistujalle kokemusta kansainvälisten yrityspalvelujen eri puolista, esimerkiksi asiakaspalvelusta, ammattilaispalveluista, strategia- ja tuotantotyöstä ja markkinoille siirtymisestä. Tavoitteenamme on varmistaa tulevan johtohenkilöstön osaaminen strategisella asiantuntijakokemuksella, johtajakoulutuksella ja verkostoitumistaidoilla. Ohjelma nopeuttaa osallistujien urakehitystä, ja yhtiö hyötyy tehokkuudesta ja strategisesta ajattelutavasta. Etsimme ihmisiä, jotka kykenevät ratkaisemaan ongelmia ja ajattelemaan strategisesti. Ohjelmassa onnistuminen edellyttää taitoa käsitellä useita tehtäviä samanaikaisesti nopeatahtisessa teknologiaympäristössä ja asiantuntevaa johtajuutta.

Inside Sales -kehitysohjelma

Inside Sales -kehitysohjelmaKenelle: edellytyksenä maisterintutkinto
Missä: Yhdysvallat, Massachusetts
Kesto: kahdesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuoteen
Taso: perustaso
Inside Sales -organisaatio on innovatiivinen ja tehokas maailmanluokan myyntiyksikkö. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa seuraavan sukupolven myyntiosaajia ja kehittää heidän taitojaan. Tavoitteena on myös varmistaa kysyntä ja tulot.

Osallistuja hyötyy monipuolisesta tuote- ja myyntikoulutuksesta ja mentoroinnista. Vastuullasi on ottaa puhelimitse yhteyttä potentiaalisiin ja olemassa oleviin asiakkaisiin ja auttaa ratkaisemaan tietotekniikkaan liittyviä ongelmia strategioidemme ja ratkaisujemme avulla. Ohjelman 2–3 vuoden keston jälkeen sinulla on mahdollisuus liittyä myyntiorganisaatioon tai Inside Sales -johtotiimiin.

Henkilöstöhallinnon kierto-ohjelma

Henkilöstöhallinnon kierto-ohjelmaKenelle: henkilöstöhallinnan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja maistereille
Missä: kansainvälinen
Kesto: kahdesta kolmeen vuotta
Taso: perustaso
Dellin henkilöstöhallinnon kierto-ohjelman tarkoituksena on luoda henkilöstöhallinnon ammattilaisista koostuva tiimi, joka kykenee innovatiiviseen ja strategiseen ajatteluun, vahvojen asiakassuhteiden luomiseen, asiakkaiden huomioimiseen, tuloksellisuuteen ja Dell Technologiesin henkilöstöhallinnon tulevan menestyksen varmistamiseen.

Osallistujat työskentelevät tyypillisesti kiertävissä tehtävissä. Tehtäviä voivat esimerkiksi olla liiketoimintakeskeiset henkilöstöhallinnon tehtävät, strategisen avainprojektin tai toiminnan tehtävät tai henkilöstöhallinnon erikoistehtävät, kuten korvaukset, lahjakkuuksien hankinta tai etuudet.

IT-kehitysohjelma

IT-kehitysohjelma johtajilleKenelle: osa perustason maistereista
Missä: kansainvälinen
Kesto: kahdesta kolmeen vuotta
Taso: perustaso
IT-kehitysohjelma on tarkoitettu lahjakkaille ja kunnianhimoisille maistereille, jotka haluavat päästä hyödyntämään koulutustaan, osoittamaan johtamiskykyään ja näyttämään intohimonsa teknologiaa kohtaan. Heillä on myös valmius kehittää teknisiä, liiketoiminta- ja konsultointitaitoja, joita teknologiajohtajilta edellytetään. Ohjelma kestää 2–3 vuotta. Sen aikana valmistuneet maisterit voivat osallistua kierto-ohjelmiin tai erikoistua IT-alalle. Kaikki IT-ohjelman osallistujat voivat luoda vahvoja ammatillisia suhteita, kehittää taitojaan monipuolisen koulutusohjelman tuella ja osallistua tehtäviin, jossa todellisille liiketoimintahaasteille etsitään ratkaisuja kansainvälisessä yhteistyössä.

Toimitusketjun kehitysohjelma

Toimitusketjun kehitysohjelma

Kenelle: perustason maisterit toimitusketjua opettavista oppilaitoksista
Missä: Austin
Kesto: kolme vuotta


Toimitusketjun kehitysohjelman tuella perustason maisterit pystyvät aloittamaan uransa toimitusketjuyksiköissä. Ohjelma koostuu kolmesta vuoden mittaisesta kiertotehtävästä logistiikan, tuotannon ja hankinnan yksiköissä. Lisäksi osallistujalle opetetaan toimitusketju- ja liiketoimintatehtävissä hyödyllisiä taitoja. Osallistujille määrätään mentoreita ja neuvojia, jotka auttavat kehittämään uraa. Ohjelma alkoi kesäkuussa 2014 Austinissa, ja mukana oli erittäin lahjakkaita maisteriopiskelijoita yliopistoista.

Markkinointikorkeakouluille suunnattu palkkausohjelma
Markkinointikorkeakouluille suunnattu palkkausohjelmaKohderyhmä: uudet äskettäin alemman tason korkeakoulututkinnon suorittaneet (pääaineena markkinointi tai muu asiaan kuuluva aine)
Paikka: Yhdysvallat
Kesto: kaksi vuotta
Taso: lähtötaso
Kahdeksantoista kuukauden kuluessa kandidaatin tutkinnon suorittamisesta ja markkinointialan kokopäiväisen työtarjouksen hyväksymisestä osanottajat saavat paikan markkinointikorkeakoulun palkkausohjelmasta, jonka kesto on kaksi vuotta. Näiden kahden vuoden aikana osanottajat suorittavat kaksi yhden vuoden rotaatiojaksoa, joissa tutustutaan markkinoinnin keskeisistä toimenkuvista (yleinen viestintä, kenttä- ja kumppanimarkkinointi, digitaalielämykset, globaalit tapahtumat) Dellin tuotemarkkinointijaostojen tehtäviin. Rotaatiojaksojen aikana tapahtuvan käytännössä oppimisen lisäksi ohjelman osanottajat pääsevät tutustumaan räätälöityjen kurssien avulla tapahtuvaan kattavaan urakehityksen suunnitteluun, valmennukseen ja mentorointiin, laajaan verkostoitumiseen ja tilaisuuksiin osallistua yhdyskuntapalveluun. Ohjelman suorittaneet aloittavat työskentelyn alalla ymmärtäen paremmin Dellin toimintoja, teknologiateollisuutta ja suuren organisaation markkinointia.