|

Dellin tarjoamat edut

Edut. Palkkiot. Tasapaino. Dellillä voit saada kaiken.

Pitkäaikaisen menestyksen kannalta henkilöstö on tärkein tekijä. Näin ei ole yllättävää, että Dell omistaa paljon aikaa ja vaivaa kattavien etupakettien tarjoamiseen tiimiensä jäsenille. Dellin tavoite on tarjota eniten valinnanvapautta ja etuja mahdollisimman edullisesti. Paketit ovat kilpailukykyisiä ja houkuttelevat työntekijöitä maissa, joissa Dell toimii.

Dell myös palkitsee saavutuksia.

Ajatus on yksinkertainen. Mielestämme tiimin jäsenille kuuluu palkinto hyvin tehdystä työstä. Jokainen Dellin ammattilainen on tiiminsä toiminnan kannalta keskeinen. Dellin työntekijät menestyvät saavuttamalla – ja usein ylittämällä – etukäteen selvästi määritellyt tavoitteet.

Palkitseminen

Dellillä käytössä oleva palkitsemiskäytäntö tukee yhtiön henkilöstö- ja liiketoimintastrategiaa sekä suoriutumisen edistämistä. Dellin johtava periaate on menestyä kilpailussa ja voittaa houkuttelemalla parhaita työntekijöitä sekä pitämällä heistä kiinni.

Eteneminen uralla

Työnantajana Dell on sitoutunut luomaan työympäristön, jossa kaikki voivat menestyä ja kasvaa. Tarjolla on muodollisia koulutusvaihtoehtoja, yksilöllisiä kehittymisohjelmia, kattavia palautetyökaluja, mentorointia, verkottumista, haasteita ja mahdollisuuksia kasvaa. Dell panostaa henkilökuntaansa, ja suurin osa avoimista paikoista täytetään sisäisesti.

Edut ja palkkiot
Edut   

Oma terveys ja hyvinvointi
Dellille merkityksellistä on, että kukin tiimin jäsen voi antaa parastaan. Yleisen palkitsemiskäytännön osana Dell tarjoaa etuohjelmia, joiden tarkoitus on auttaa henkilökuntaa pitämään yllä terveellistä elämäntapaa. Nämä edut määräytyvät paikan perusteella, joten lisätietoja kannattaa pyytää rekrytoijalta.

Työntekijöiden tukiohjelma (Employee Assistance Program)
Dellin työntekijöiden tukiohjelma (Employee Assistance Program (EAP)) on työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä käytettävissä maksutta. Ohjelman puitteissa on saatavana luottamuksellista ja ammatillista neuvontaa monenlaisissa kysymyksissä, joita ovat mm. päihteiden väärinkäyttö, suru ja menetys, perheen sisäinen viestintä, stressin ja masennuksen hallinta, vanhemmuus ja taloudellinen neuvonta.

Muut edut
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien etujen lisäksi työntekijöillä voi olla mahdollisuus osallistua muihin ohjelmiin näiden toiminta-alueen mukaan. Näitä voivat olla esim. palkallinen vapaa sekä rahoitus- ja säästöohjelmat. Lisätietoja oman alueesi etuohjelmista saat rekrytoijalta.