|

Σύμβουλοι και εργαλεία

Λάβετε συμβουλές και βοήθεια για τη δημιουργία των λύσεων τεχνολογίας πληροφορικής σας με αυτοματοποιημένους online συμβούλους, εργαλεία υπολογισμού, εκπαίδευση και εργαλεία που εκφράζουν τη βαθιά εξειδίκευση τεχνολογίας πληροφορικής της Dell. 

  • Σύμβουλοι – Αποκτήστε μια διαμόρφωση λύσης –υπηρεσίες, υλικό και λογισμικό– με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, την οποία μπορείτε να υποβάλετε σε έναν τεχνικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για περαιτέρω επεξεργασία και παραγγελία.
  • Εργαλεία υπολογισμού – Υπολογίστε τιμές όπως το χρόνο για απόδοση επένδυσης ή τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του κέντρου δεδομένων με βάση το συγκεκριμένο πλάνο ή περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής που διαθέτετε.
  • Εκπαίδευση – Αποκτήστε ουσιαστική εκπαίδευση τεχνολογίας πληροφορικής σε λίγο χρόνο.
  • Εργαλεία – Κατανοήστε σε βάθος το τρέχον περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής σας και εντοπίστε τομείς για περαιτέρω βελτιστοποίηση.
Λάβετε συμβουλές και βοήθεια για τη δημιουργία των λύσεων τεχνολογίας πληροφορικής σας με αυτοματοποιημένους online συμβούλους και εργαλεία που εκφράζουν τη βαθιά εξειδίκευση τεχνολογίας πληροφορικής της Dell.


Σύμβουλοι Σύμβουλος υπολογιστικής client νέφους (Στα Αγγλικά)
Διαμορφώστε μια προσαρμοσμένη, ολοκληρωμένη λύση εικονικής διαμόρφωσης επιτραπέζιων υπολογιστών για 50 έως 50.000 χρήστες, με κατάλληλους διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης, λογισμικό, δικτύωση, καλώδια, thin client και υπηρεσίες για το περιβάλλον υπολογιστικής client νέφους που διαθέτετε.

Σύμβουλοι Σύμβουλος Oracle Database (Στα Αγγλικά)
AΕπιλέξτε προτιμήσεις διακομιστών, αποθήκευσης και απόδοσης και χαρακτηριστικά χρήσης και περιβάλλοντος, και αφήστε το Σύμβουλο Oracle 11g να προσφέρει συστάσεις διαμόρφωσης για τη λύση σας.

Σύμβουλοι Σύμβουλος σταθμών εργασίας Precision (Στα Αγγλικά)
Επιλέξτε έναν υπολογιστή Dell Precision που ικανοποιεί τις υπολογιστικές ανάγκες σας και τις προδιαγραφές εφαρμογών σας χρησιμοποιώντας το Σύμβουλο σταθμών εργασίας Dell Precision – ένα διαδραστικό εργαλείο που σας βοηθάει να καθορίσετε τη μοναδική σας διαμόρφωση συστήματος.

Σύμβουλοι Σύμβουλος λειτουργικού συστήματος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Στα Αγγλικά)
φήστε το διαδραστικό εργαλείο του Συμβούλου λειτουργικού συστήματος για μικρές επιχειρήσεις να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το υλικό και το λογισμικό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να δημιουργήσει μια συνιστώμενη διαμόρφωση με βάση τις προδιαγραφές σας.

Σύμβουλοι Σύμβουλος SQL Server (Στα Αγγλικά)
Πραγματοποιήστε σχεδιασμό και διαμόρφωση μεγέθους χωρητικότητας για υλοποιήσεις βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server με βάση τις απαιτήσεις υλικού, λογισμικού και λειτουργιών χρησιμοποιώντας το Σύμβουλο SQL Server.

Σύμβουλοι Σύμβουλος διαχείρισης συστημάτων (Στα Αγγλικά)
Λάβετε συστάσεις για να λειτουργείτε το περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής σας πιο αποδοτικά με βάση το περιβάλλον διακομιστών σας και τις εργασίες διαχείρισης που πραγματοποιείτε, όπως υλοποίηση, παρακολούθηση ή ενημέρωση.

Εργαλεία υπολογισμούΕργαλείο γρήγορου υπολογισμού απόδοσης επένδυσης Mainframe Re-hosting (Στα Αγγλικά)
Το Εργαλείο γρήγορου υπολογισμού απόδοσης επένδυσης μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε το δυνητικό οικονομικό όφελος σε βάθος ετών μιας re-hosted λύσης από την Dell συγκριτικά με το υπάρχον περιβάλλον mainframe σας.
 
Εργαλεία υπολογισμούΑξιολογήστε τις τρέχουσες πρακτικές υλοποίησης υπολογιστών σας με το Εργαλείο υπολογισμού βελτιστοποίησης, ένα εργαλείο που προσδιορίζει τρόπους για βελτίωση της αποδοτικότητας της υλοποίησης και υπολογίζει την εξοικονόμηση που επιτυγχάνετε υιοθετώντας την αυτοματοποίηση.

Εργαλεία υπολογισμούΧρησιμοποιήστε το Εργαλείο υπολογισμού εξοικονόμησης DX Object Storage για να εκτιμήσετε την απόδοση επένδυσης της υλοποίησης του Dell DX Object Storage Platform για έξυπνη αρχειοθέτηση των δεδομένων.

Εργαλεία υπολογισμούΧρησιμοποιήστε το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης επένδυσης Dell PowerEdge για να ανακαλύψετε τα οικονομικά πλεονεκτήματα και να συγκρίνετε τους διάφορους οικονομικούς δείκτες που σχετίζονται με τη μετάβαση από την υπάρχουσα πλατφόρμα διακομιστών σας σε διακομιστές rack ή blade Dell.

Εργαλεία υπολογισμούΜάθετε το κόστος και τα οφέλη της υλοποίησης εργαλείων διαχείρισης εικονικής διαμόρφωσης –όπως τα Dell VIS AIM και VIS Creator– χρησιμοποιώντας το Εργαλείο υπολογισμού επιχειρησιακής αξίας VIS (Virtual Integrated System).

Εργαλεία υπολογισμούΜάθετε ποια στοιχεία του Virtual Integrated System (VIS) είναι καταλληλότερα για το συγκεκριμένο περιβάλλον κέντρου δεδομένων που διαθέτετε και αποκτήστε ένα δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης της IDC "Dell VIS Management Extensions Improve Data center Operational Productivity" (Οι επεκτάσεις διαχείρισης Dell VIS βελτιώνουν τη λειτουργική παραγωγικότητα του κέντρου δεδομένων).

ΕκπαίδευσηΠύλη εκπαίδευσης λύσεων τεχνολογίας (Στα Αγγλικά)
Οι ενότητες διάρκειας 20 λεπτών που προσφέρουμε παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση σχετικά με λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής σε λίγο χρόνο. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν την υπολογιστική νέφους, την εικονική διαμόρφωση, τη φορητότητα, το λογισμικό, την ασφάλεια και πολλά άλλα.

Εκπαίδευση
Επίδειξη διακομιστών blade PowerEdge (Στα Αγγλικά)
Διαδραστική επίδειξη της υποδομής διακομιστών blade Dell PowerEdge, που περιλαμβάνει διακομιστές PowerEdge επόμενης γενιάς, δικτύωση, τροφοδοσία και ψύξη, και διαχείριση.

ΕκπαίδευσηΕπίδειξη διακομιστών τοποθέτησης σε rack PowerEdge (Στα Αγγλικά)
Διαδραστική επίδειξη της υποδομής διακομιστών τοποθέτησης σε rack Dell PowerEdge, που περιλαμβάνει διακομιστές PowerEdge επόμενης γενιάς, δικτύωση, τροφοδοσία και ψύξη, διαχείριση ενέργειας και διαχείριση συστημάτων.
ΕργαλείαDPACK (Στα Αγγλικά)
Κατανοήστε την απόδοση του συστήματός σας. Το Dell™ Performance Analysis Collection Kit (DPACK) σάς βοηθάει να βελτιστοποιήσετε τις δαπάνες και να αναλύσετε τις ευκαιρίες για εικονική διαμόρφωση ή για επέκταση του κέντρου δεδομένων.
Dell