|

Υπηρεσίες

Επιταχύνετε την καινοτομία με τις υπηρεσίες Dell

Διαθέτοντας ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια υπηρεσιών ΙΤ και επιχειρηματικών υπηρεσιών στον κόσμο, το τμήμα υπηρεσιών της Dell μπορεί να προσαρμόσει τις παρεχόμενες δυνατότητες με γνώμονα τους δικούς σας στόχους. Η καταξιωμένη προσέγγισή μας είναι μοναδική στην αγορά και διαφέρει σημαντικά από τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών του παρελθόντος. Ξεκινάμε έχοντας ως βάση τυπικές, αρθρωτές υπηρεσίες, τις οποίες προσαρμόζουμε στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια, αξιοποιούμε τη βαθιά εξειδίκευσή μας στον κλάδο προκειμένου να επιταχύνουμε τα αποτελέσματα που είναι σημαντικότερα για εσάς. Συνεργαζόμαστε μαζί σας, σε κάθε βήμα, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε και να υλοποιήσετε το όραμά σας.
  1. Υπηρεσίες υποστήριξης

    Υπηρεσίες υποστήριξης

    Η Dell EMC Support Services ανανεώνει την υποστήριξη του IT, για την παροχή μιας προληπτικής και προγνωστικής εμπειρίας υποστήριξης με στόχο την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας των συστημάτων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

  2. Υπηρεσίες υλοποίησης

    Υπηρεσίες υλοποίησης

    Η Dell παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για υλοποίηση φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών, καθώς και λύσεις για κέντρα δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να απλοποιήσουν τη διαχείριση του κέντρου δεδομένων.