|

Υπηρεσίες υποστήριξης

Αποφύγετε τη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων, αυξήστε την παραγωγικότητα

Καθώς το τοπίο των επιχειρήσεων εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, οι πιέσεις να εισαγάγετε νέες τεχνολογίες στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής σας ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερες. Απαιτείται χρόνος και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας για να αντεπεξέρχεστε στα έξοδα συντήρησης, τους πολλαπλούς προμηθευτές υλικού και λογισμικού και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των σταθερών εφαρμογών συστήματος για παραγωγική απόδοση των τελικών χρηστών, το αποτέλεσμα όμως είναι σημαντικά οφέλη για την επιχείρησή σας.

Είναι πιο εύκολο να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις και τις πολυπλοκότητες της τεχνολογίας πληροφορικής όταν έχετε τους κατάλληλους ειδικούς υποστήριξης στο πλευρό σας. Με τις Υπηρεσίες υποστήριξης Dell, θα έχετε τη βοήθεια από ειδικούς, τα εργαλεία και τους πόρους τεχνολογίας που χρειάζεστε, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησης και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ένα τοπίο που εξελίσσεται διαρκώς.

Υπηρεσίες

Πόρους

  1. SupportAssist Enterprise και συχνές ερωτήσεις

    SupportAssist Enterprise και συχνές ερωτήσεις (στα Αγγλικά)

    Ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το SupportAssist Enterprise.

Υπηρεσίες