|

Αποσυρθείσες συμβάσεις

Κατά καιρούς, η Dell ενδέχεται να αποσύρει συγκεκριμένες παροχές υπηρεσιών. Οι παροχές υπηρεσιών που έχουν αποσυρθεί δεν είναι πλέον διαθέσιμες για νέα αγορά. Μπορείτε να βρείτε τις συμβάσεις για τις παροχές υπηρεσιών που έχουν αποσυρθεί επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αποσυρθείσες συμβάσεις υπηρεσιών", ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή στήλη αυτής της σελίδας.