|

Υπηρεσίες υποστήριξης

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχουν κατά κανόνα τεχνική υποστήριξη και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτημάτων επισκευής ή αντικατάστασης για ορισμένα προϊόντα Dell λόγω ελαττωμάτων υλικών ή εργασίας. Ανατρέξτε στη σχετική Περιγραφή υπηρεσίας, καθώς και στους όρους πώλησης για καταναλωτές που ισχύουν στη χώρα σας (στους οποίους ορίζονται οι παρεχόμενες από την Dell εγγυήσεις) για λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη και τις διαδικασίες των υπηρεσιών υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών ή εξαιρέσεων). Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα Dell προσφέρονται με κάποια μορφή υπηρεσίας υποστήριξης (ενδέχεται να αναφέρεται και ως εγγύηση Dell, η οποία αποτελεί αντικείμενο σύμβασης και δεν πρέπει να συγχέεται με τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης των καταναλωτών), η οποία μπορεί να περιγράφεται ως Βασική ή Περιορισμένη υποστήριξη υλικού, Υπηρεσία συλλογής και επιστροφής ή Κατ' οίκον υποστήριξη.

Εάν έχετε αγοράσει υλικό, λογισμικό, περιφερειακές συσκευές ή βοηθητικό εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών, αυτά τα προϊόντα γενικά θα υπόκεινται στην εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες της Dell ή άλλων παρόχων που πωλούνται από την Dell ενδέχεται να καλύπτουν προϊόντα άλλων κατασκευαστών, όπως ορίζεται στην εκάστοτε Περιγραφή υπηρεσίας.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία για την οποία απαιτείται απομακρυσμένος διαγνωστικός έλεγχος (είτε μέσω Internet είτε μέσω τηλεφώνου), ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του προϊόντος σας (εφόσον κάτι τέτοιο είναι ασφαλές) ή να συμμετάσχετε στην αντιμετώπιση προβλημάτων έως ότου εξακριβωθεί η αιτία. Η χρονική περίοδος για την αποστολή ενός ανταλλακτικού ή την παροχή άλλης βοήθειας κατόπιν απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου ορίζεται στην εκάστοτε περιγραφή υπηρεσίας που δημοσιεύεται σε αυτήν τη σελίδα.

Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες διαθέσιμες για αγορά για όλα τα προϊόντα Dell. Εάν η Περιγραφή υπηρεσίας ή οι Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας δεν εμφανίζονται παρακάτω, επικοινωνήστε με την τοπική σας ομάδα πωλήσεων για καταναλωτές της Dell, για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας στη χώρα σας.