|

Ηγετικά στελέχη

Ηγετικά στελέχη
Γνωρίστε τα στελέχη που διασφαλίζουν την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στους πελάτες μας.


Ομάδα εκτελεστικής ηγεσίας

Ομάδα εκτελεστικής ηγεσίας (στα αγγλικά)

Γνωρίστε την ηγετική ομάδα μας, μέσα από βιογραφικά, νέα και βίντεο από πρόσφατες δραστηριότητες.