|

Εταιρική ευθύνη

Η δέσμευσή μας

Το πρόγραμμα Dell "Powering the Possible" είναι η δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. Έχουμε σαφή ευθύνη απέναντι στους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους μετόχους μας να υλοποιήσουμε αυτόν το σκοπό.


Κοινότητες
(στα Αγγλικά)
Περιβάλλον
(στα Αγγλικά)
Αποδοχή της διαφορετικότητας
Κοινότητες Περιβάλλον Αποδοχή της διαφορετικότητας
Σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, παρέχουμε τεχνολογία, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση για την επίλυση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων και το μετασχηματισμό των κοινοτήτων μας. Με καινοτομίες στη συσκευασία, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανακύκλωση, προσφέρουμε στους πελάτες μας την ισχύ να κάνουν περισσότερα καταναλώνοντας λιγότερα, ώστε να ελαχιστοποιήσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα. Στην Dell δημιουργούμε ευκαιρίες, ώστε όλοι οι εργαζόμενοί μας να φέρνουν τις ιδέες τους στον χώρο εργασίας, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανταλλαγή ανοιχτών αντιλήψεων και εμπνέει την καινοτομία.

Εφοδιαστική αλυσίδα
(στα Αγγλικά)
Δημιουργία αναφορών
(στα Αγγλικά)
Διακυβέρνηση
(στα Αγγλικά)
Εφοδιαστική αλυσίδα Δημιουργία αναφορών Διακυβέρνηση
Οι παγκόσμιοι προμηθευτές μας είναι απαραίτητοι για την παροχή λύσεων τεχνολογίας. Ζητάμε από αυτούς να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, όπως και εμείς. Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με ηθικό τρόπο και με ακεραιότητα. Ακόμη, ενεργούμε με διαφάνεια και ζητάμε τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών μας στις προσπάθειες μας για εταιρική ευθύνη. Η αλλαγή και η εξέλιξη ορίζουν την Dell, ωστόσο εξακολουθεί να μας οδηγεί η ακεραιότητα. Λειτουργούμε με τρόπο νόμιμο, ηθικό και σύμφωνο με τη νομοθεσία και τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας μας.