|

Καλλιέργεια της εξωτερικής μας ταυτότητας

Marie Moynihan

Η προσέγγιση της Dell στη δημιουργία σχέσεων με διάφορες κοινότητες και οργανισμούς

Η δημιουργία ισχυρών σχέσεων αποτελεί κεντρικό σημείο της στρατηγικής της Dell για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Προσχωρούμε σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες για την εξέλιξη της στρατηγικής μας και συνεργαζόμαστε με ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για τον τόπο όπου οι πελάτες και τα μέλη της ομάδας μας ζουν και εργάζονται. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει τη συνεργασία με οργανώσεις πολιτών, ομάδες πίεσης, επαγγελματικές οργανώσεις και πολυπολιτισμικές επιχειρησιακές ομάδες, όπως:

  • Γυναίκες: Catalyst, Ινστιτούτο Anita Borg, Διεθνές Δίκτυο Γυναικών (WΙΝ), Connecting Women in Technology, Working Mother, Business Divas
  • Άτομα με αναπηρία: Springboard Consulting, Παγκόσμιο Δίκτυο για τις Επιχειρήσεις και τα Άτομα με Αναπηρία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO GBDN)
  • ΛΟΑΔ: Human Rights Campaign, Out & Equal, Equality Texas
  • Γενεές: One Young World
  • Αφρο-αμερικανοί: Congressional Black Caucus Foundation, Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ανθρώπων (NAACP)
  • Ισπανόφωνοι: Congressional Hispanic Caucus Institute, Ένωση Ισπανόφωνων για την Εταιρική Ευθύνη (HACR)
  • Ασιάτες: Asian Pacific American Institute for Congressional Studies

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες διασφαλίζουμε την έρευνα, τη συγκριτική αξιολόγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία επιρροής σε διάφορες ομάδες, προκειμένου να επεκτείνουμε τις πρωτοβουλίες για την αποδοχή της διαφορετικότητας στην Dell.

Connect with Dell Careers on YouTubeConnect with Dell Careers on YouTubeΣυνδεθείτε με
τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Dell (Στα Αγγλικά)


Συνδεθείτε με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Dell Συνδεθείτε με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Dell Συνδεθείτε με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Dell Συνδεθείτε με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Dell Συνδεθείτε με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Dell
Connect with Dell CareersConnect with Dell Careers
Connect to Dell on LinkedInConnect with Dell CareersConnect with Dell Careers