|

Υπηρεσίες υλοποίησης

Η πώληση και η απόδοση των Υπηρεσιών υλοποίησης της Dell, διέπονται από τις Περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα για να εξετάσετε τις Περιγραφές υπηρεσιών ή/και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών για την Υπηρεσία υλοποίησης που έχετε αγοράσει.

Εάν η Περιγραφή υπηρεσίας ή οι Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας δεν εμφανίζονται παρακάτω, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο υπηρεσιών Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας στη χώρα σας.