|

Διαμόρφωση και υλοποίηση τελικού χρήστη

Η πώληση και η απόδοση των Υπηρεσιών διαμόρφωσης και υλοποίησης τελικού χρήστη της Dell, διέπονται από τις Περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.