|

Εταιρική διαμόρφωση και υλοποίηση

Η πώληση και η απόδοση των Υπηρεσιών εταιρικής διαμόρφωσης και υλοποίησης της Dell, διέπονται από τις Περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.