Η περιγραφή υπηρεσίας Εκπαίδευση αναγνωρισιμότητας διαχειριζόμενης ασφάλειας περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας, τα απαραίτητα βήματα της υπηρεσίας, τις προαιρετικές υπηρεσίες και άλλους σημαντικούς όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την αγορά υπηρεσιών που πραγματοποιήσατε από την Dell.