|

Υπηρεσίες logistics

Η πώληση και η απόδοση των Υπηρεσιών Logistics της Dell, διέπονται από τις Περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.