|

Ασφάλεια

Ασφάλεια Αποθήκευσης(Store Security)

Η Dell αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών που μας στέλνετε μέσω διαδικτύου.Η ασφάλεια αποθήκευσης(store security) είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας και έχουμε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά μέτρα προστασίας παρέχουν επαρκή ασφάλεια των πληροφοριών σας. Επιπλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό ζήτημα την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχετε μέσω του διαδικτύου. Σας καλούμε να διαβάσετε σχετικά με τα μέτρα που έχουμε πάρει προκειμένου να καταστήσουμε ασφαλέστερες τις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις και τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε και οι ίδιοι προκειμένου να προστατεύσετε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε σχετικά με τα μέτρα που έχουμε πάρει για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας και για να γίνουν ασφαλέστερες οι ηλεκτρονικές διαβιβάσεις.Επίσης σας καλούμε να μελετήσετε για τα βήματα που μπορείτε να κάνετε οι ίδιοι για να προστατευτείτε περαιτέρω.

Ελπίζουμε ότι από την στιγμή που θα κατανοήσετε τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε σίγουρες συναλλαγές και εμπιστευτικότητα και τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε και οι ίδιοι, θα είστε τόσο σίγουροι για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας και τις αποστολές παραγγελιών, όσο είμαστε και εμείς.

1. ΚρυπτογράφησηΔεδομένων

Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα πλοήγησης(browser) ενισχυμένης προστασίας (όπωςMicrosoft Internet Explorer version 2.1 ή πιο εξελιγμένο, ή Netscape Navigator version 2.0 ή πιο εξελιγμένο), οι πληροφορίες που μας αποστέλλετε σχετικά με την αγορά σας είναι κρυπτογραφημένες,και είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαβασθούν ακόμη και εάν έχουν παραβιασθεί.

Το Dell Store χρησιμοποιεί την διαδεδομένη στην αγορά τεχνολογίαSecure Sockets Layer (SSL) προκειμένου να επιτύχει την κρυπτογράφηση:

  • Δυνητικώς σημαντικών πληροφοριών όπως το όνομα και την διεύθυνσή σας
  • Πολύ σημαντικών πληροφοριών όπως ο αριθμός πιστωτικής σας κάρτας

Εάν σας απασχολεί μόνο η εμπιστευτικότητα πληροφοριών για την πιστωτική σας κάρτα, σας συνιστούμε να υποβάλετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά χωρίς τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και κάποιος εκπρόσωπος του τμήματος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να του παράσχετε αυτήν την πληροφορία.

Εάν διστάζετε ακόμη να στείλετε προσωπικές πληροφορίες σας μέσω διαδικτύου για οποιαδήποτε αιτία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή φαξ για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

2. Έγκυρη αναγνώριση

Η ιστοσελίδα του Dell Store είναι συνδεδεμένη με υπηρεσίες αναγνώρισης ιστοσελίδας που επιτρέπουν στο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του Dell Store πριν από οποιαδήποτε αποστολή. Μέσω της τεχνολογίας αυτής:

  • Η ταυτότητα της ιστοσελίδας μας επιβεβαιώνεται αυτόματα χωρίς κάποια ένδειξη στον υπολογιστή,πριν την αποστολή οποιασδήποτε πληροφορίας πελάτη η οποία ζητείται για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία.
  • τα δεδομένα που σας αφορούν φθάνουν στον επιδιωκόμενο στόχο τους ή το πρόγραμμα πλοήγησης σας ειδοποιεί(προτού στείλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία) ότι η ιστοσελίδα που πρόκειται να λάβει τις πληροφορίες φαίνεται ύποπτη και θα πρέπει να αποφευχθεί.

3. Ρυθμίσεις ασφάλειας του Προγράμματος Πλοήγησης (Browser)

Οι επιλεγόμενες ρυθμίσεις ασφαλείας του Προγράμματος Πλοήγησής σας (Browser) αποτελούν την πρωταρχική άμυνά σας προκειμένου να εμποδίσετε την κλοπή ή την ανεπιθύμητη πρόσβαση σε εμπιστευτικές,προσωπικές πληροφορίες. Τα πιο δημοφιλή προγράμματα πλοήγησης δίνουν την δυνατότητα να λάβετε μία ειδοποίηση ή ανακοίνωση σε περίπτωση που συμβούν ή πρόκειται να συμβούν τα ακόλουθα:

  • αλλαγή μεταξύ ασφαλούς και μη-ασφαλούς τρόπου αποστολής
  • λήψη μη έγκυρης αναγνώρισης ιστοσελίδας σχετικά με την ιστοσελίδα προς την οποία ετοιμάζεσθε να αποστείλετε πληροφορίες
  • αποστολή μέσω «ανοιχτής»ή μη-ασφαλούς σύνδεσης

4. Ενδείξεις ασφαλείας του Προγράμματος Πλοήγησης (Browser)

Η εικόνα ενός κλειδιού ή ενός κλειστού λουκέτου θα εμφανισθεί στο κάτω άκρο των περισσοτέρων προγραμμάτων πλοήγησης (browsers) για να δείξει ότι το σύστημα ασφαλείαςSSL (Secure Socket Layer) είναι σε λειτουργία. Η ηλεκτρονική πιστοποίηση έχει σαν σκοπό να εγγυηθεί την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή προς τον οποίο στέλνετε τα στοιχεία σας.

Εάν σας απασχολεί μόνο η εμπιστευτικότητα πληροφοριών για την πιστωτική σας κάρτα, σας συνιστούμε να υποβάλετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά χωρίς τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και κάποιος εκπρόσωπος του τμήματος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να του παράσχετε αυτήν την πληροφορία.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης με αυτές τις τυπικές προδιαγραφές ασφαλείας, ή εάν διστάζετε ακόμη να στείλετε προσωπικές πληροφορίες σας μέσω διαδικτύου για οποιαδήποτε αιτία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή φαξ για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.