|

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες

Η πώληση και η παροχή των Διαχειριζόμενων υπηρεσιών από την Dell, διέπεται από τις περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.

Εάν η Περιγραφή υπηρεσίας ή οι Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας δεν εμφανίζονται παρακάτω, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο υπηρεσιών Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας στη χώρα σας.