|

Υπηρεσίες μεταπωλητών

Η πώληση και η απόδοση από την Dell των υπηρεσιών PXC, PSPM και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης διοικητικών ή λειτουργικών υπηρεσιών διέπονται από τις παρακάτω περιγραφές υπηρεσιών.

Εάν η σχετική Περιγραφή υπηρεσίας δεν εμφανίζεται παρακάτω, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας στη χώρα σας