|

Υπηρεσίες νέφους Dell

Με εξαίρεση την περίπτωση διαφορετικής γραπτής συμφωνίας μεταξύ της Dell και του Πελάτη, η πώληση των Υπηρεσιών νέφους Dell και των προϊόντων Dell Software-as-a-Service (SaaS) διέπεται από τη Σύμβαση παροχής λύσεων νέφους της Dell.

Επιπρόσθετα από τη Σύμβαση παροχής λύσεων νέφους, οι μεμονωμένες παροχές SaaS και βάσει νέφους περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω στις Περιγραφές υπηρεσιών, τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και στις συγκεκριμένες Δηλώσεις εργασίας που περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αγορά σας και την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών από την Dell. Για να επιβεβαιώσετε τους λεπτομερείς όρους των παρεχόμενων υπηρεσιών SaaS ή βάσει νέφους που έχετε αγοράσει, δείτε την προσφορά, την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας, το τιμολόγιο ή την απόδειξη που σας παρείχε η Dell.

Εάν η Περιγραφή υπηρεσίας ή οι Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας δεν εμφανίζονται παρακάτω, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο υπηρεσιών Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας στη χώρα σας.