|

Υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών

Η πώληση και η απόδοση των υπηρεσιών ασφαλείας της Dell διέπονται από τις περιγραφές υπηρεσιών και άλλες προδιαγραφές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών στη χώρα σας και για να λάβετε τις ισχύουσες περιγραφές υπηρεσιών.