|

Υπηρεσίες υποστήριξης

Μπορείτε να ελέγξετε την εγγύηση ενός συγκεκριμένου στοιχείου υλικού εφόσον επιλέξετε τη σημαία της χώρας σας στην κάτω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας και εισαγάγετε την ετικέτα εξυπηρέτησης του στοιχείου υλικού.

Εάν έχετε αγοράσει υλικό, λογισμικό, περιφερειακά ή βοηθητικό εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών, αυτά τα προϊόντα γενικά υπάγονται στην εγγύηση κατασκευαστή αυτού του τρίτου μέρους ή στην εγγύηση σχετικά με την οποία ενημερωθήκατε κατά τη λήψη του προϊόντος.

Εάν η Περιγραφή υπηρεσίας ή οι Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας δεν εμφανίζονται παρακάτω, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο υπηρεσιών Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας στη χώρα σας.