|

Νομική και κανονιστική συμμόρφωση

Νομικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νομικούς όρους που ισχύουν για την αγορά σας, ανατρέξτε στο περιεχόμενο των σελίδων που περιλαμβάνονται εδώ. 
 

Όροι πωλήσεων

 

Πολιτικές της Dell

Συμμόρφωση με κανονισμούς

Όροι πωλήσεων Πολιτικές της Dell Κανονιστική συμμόρφωση
Ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων, λογισμικού και υπηρεσιών Dell σε καταναλωτές, εμπορικούς πελάτες και μεταπωλητές. Δείτε τις πολιτικές που επίσης ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Dell. Όλα τα προϊόντα Dell είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα ώστε να πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα σε κάθε χώρα όπου προορίζονται για πώληση. (στα Αγγλικά)
Μάθετε περισσότερα  Μάθετε περισσότερα  Μάθετε περισσότερα

Συμβάσεις υπηρεσιών για καταναλωτές

Συμβάσεις υπηρεσιών για εμπορικούς πελάτες

Συμβάσεις υπηρεσιών για καταναλωτέςΣυμβάσεις υπηρεσιών για εμπορικούς πελάτες.
Όροι υπηρεσιών για υπηρεσίες που προσφέρονται από την Dell, οι οποίες αγοράζονται από την Dell, από εμπόρους λιανικής ή από μεταπωλητές.Όροι υπηρεσιών για υπηρεσίες που προσφέρονται από την Dell, οι οποίες αγοράζονται από την Dell ή από μεταπωλητές της Dell.
Μάθετε περισσότερα Μάθετε περισσότερα