|

Εμπορικός και δημόσιος τομέας

  1. Supplementary Terms for Infrastructure Products Resale

    Για Μεταπωλητές οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται στην μεταπώληση Infrastructure Products επιπροσθέτως προς την υποκείμενη σύμβαση μεταπώλησης/συνεργάτη καναλιού αναλόγως της περίπτωσης: