|

Συμβάσεις υπηρεσιών

Εάν έχετε αγοράσει υπηρεσίες από την Dell ή μεταπωλητή της Dell, η προσφορά, η επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας, το τιμολόγιο ή η απόδειξη θα περιλαμβάνει το όνομα της υπηρεσίας που έχετε αγοράσει. Εάν δεν έχετε το τιμολόγιό σας, ζητήστε ένα αντίγραφό του.

Για να εντοπίσετε τους όρους υπηρεσίας, επιλέξτε πρώτα την κατηγορία υπηρεσίας που έχετε αγοράσει από τις επιλογές σε αυτή τη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις σχετικές Περιγραφές υπηρεσιών ή Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτήν την κατηγορία. Για βοήθεια στον εντοπισμό ή στην εξασφάλιση ενός ψηφιακού αντιγράφου μιας Περιγραφής υπηρεσίας ή μιας Προδιαγραφής προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτήν την τοποθεσία web, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Dell στην περιοχή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε την αντίστοιχη χώρα στην κάτω δεξιά γωνία και επιλέξτε τη μέθοδο που προτιμάτε (email, ηλεκτρονική συνομιλία ή τηλεφωνικά) για να επικοινωνήσετε με την Τεχνική υποστήριξη Dell. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για να λάβετε περαιτέρω βοήθεια.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση περιγραφών υπηρεσιών ή προδιαγραφών προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτές τις σελίδες ή απλώς και μόνο η ύπαρξη τίτλων σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προσφορές σε ιστοσελίδες χωρών δεν σημαίνει ότι οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στις χώρες αυτές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο υπηρεσιών Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα μιας προσφερόμενης υπηρεσίας στη χώρα σας.
Οι πελάτες σε άλλες χώρες μπορούν να βρουν τις συμβάσεις υπηρεσιών και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις στις παρακάτω συνδέσεις: