|

Συμβάσεις υπηρεσιών για καταναλωτές

Εάν έχετε αγοράσει υπηρεσίες από την Dell, από εμπόρους λιανικής ή μεταπωλητές της Dell, η προσφορά, η επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, το τιμολόγιο ή η απόδειξη θα περιλαμβάνουν το όνομα των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει. Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται με πολλούς τρόπους, οπότε ανατρέξτε στο τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο παραγγελίας για τον τρόπο παροχής που ισχύει για εσάς. Εάν δεν έχετε το τιμολόγιο και έχετε κάνει την αγορά απευθείας από την Dell, τότε μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο του τιμολογίου σας εδώ.

Για να εντοπίσετε τους όρους υπηρεσίας, επιλέξτε πρώτα την κατηγορία της υπηρεσίας που έχετε αγοράσει από τις επιλογές σε αυτήν τη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σχετική Περιγραφή υπηρεσίας ή τις σχετικές Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας στην εκάστοτε την κατηγορία. Τίποτα από τα όσα ορίζονται σε αυτές τις Περιγραφές υπηρεσίας δεν επηρεάζει ή περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους προστασίας των καταναλωτών, τα οποία, βάσει νόμου, δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να περιοριστούν. Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα Dell προσφέρονται με κάποια μορφή υπηρεσίας υποστήριξης (ενδέχεται να αναφέρεται και ως εγγύηση Dell, η οποία αποτελεί αντικείμενο σύμβασης και δεν πρέπει να συγχέεται με τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης των καταναλωτών), η οποία μπορεί να περιγράφεται ως Βασική ή Περιορισμένη υποστήριξη υλικού, Υπηρεσία συλλογής και επιστροφής ή Κατ' οίκον υποστήριξη.

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ή να αποκτήσετε ηλεκτρονικό αντίγραφο μιας ενεργής ή ανενεργής Περιγραφής υπηρεσίας ή Προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας σε αυτήν την τοποθεσία web, επικοινωνήστε με την τοπική σας ομάδα Υποστήριξης πελατών Dell. Στη συνέχεια, επιλέξτε την αντίστοιχη χώρα στην κάτω δεξιά γωνία και τη μέθοδο που προτιμάτε (email, ηλεκτρονική συνομιλία ή τηλεφωνικά) για να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη πελατών Dell.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση Περιγραφών υπηρεσίας ή Προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας σε αυτές τις σελίδες ή απλώς και μόνο η ύπαρξη τίτλων σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες σε ιστοσελίδες χωρών δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στις χώρες αυτές. Δείτε τις επιλογές υπηρεσιών για το εκάστοτε προϊόν στην τοποθεσία www.dell.com ή επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της Dell στη χώρα σας για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα μιας προσφερόμενης υπηρεσίας στον τόπο σας.
Οι διεθνείς πελάτες μπορούν να βρουν τις συμβάσεις υπηρεσιών και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις στους παρακάτω συνδέσμους: