|

Περιπτώσεις πελατών

  • Results for "Περιπτώσεις πελατών"
  1. Η Host Europe απελευθερώνει χρόνο και μειώνει τις δαπάνες τεχνολογίας πληροφορικής με το Dell ProSupport Flex για κέντρα δεδομένων (στα Αγγλικά)

    01 Μαϊ 2014

    Μεγάλη εταιρεία hosting στη Γερμανία μειώνει τα κόστη και αυξάνει την αποδοτικότητα. Πετυχαίνει 90% γρηγορότερη επίλυση ζητημάτων υποστήριξης με το Dell ProSupport Flex για το κέντρο δεδομένων και το Dell TechDirect, το οποίο παρέχει δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων από τους ίδιους τους χρήστες.