|

Dell Networking OS 9

Dell Networking OS 9
Σχεδιασμένο για να παρέχει υψηλή απόδοση στα μεγαλύτερα και πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα τεχνολογίας πληροφορικής στον κόσμο, το Dell Networking OS 9 έχει δοκιμαστεί και ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές προδιαγραφές αξιοπιστίας, δυνατότητας κλιμάκωσης και δυνατότητας συντήρησης. Το OS 9 υποστηρίζει την πλήρη σειρά των προϊόντων μεταγωγής κέντρου δεδομένων Dell Networking και σας επιτρέπει να δημιουργείτε οικονομικά αποδοτικά και ολοκληρωμένα δίκτυα, μειώνοντας παράλληλα τη λειτουργική πολυπλοκότητα.
Dell OS 9: Η ισχύς του ενός Dell OS 9: Η ισχύς του ενός
Με σταθερή λειτουργικότητα και βάση κώδικα και κοινό περιβάλλον διαχείρισης, το Dell Networking OS 9 παρέχει μια κεντρική πηγή ισχύος που υποστηρίζει τις λύσεις κέντρου δεδομένων Dell Networking. Το OS 9 εξασφαλίζει αξιοπιστία και δυνατότητα κλιμάκωσης σε όλα τα επίπεδα του δικτύου και μπορεί να σας βοηθήσει να απλοποιήσετε τις λειτουργίες και να μειώσετε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας σας.

Πλούσια κάλυψη λειτουργιών
Επιταχύνετε την εξέλιξη σε διάφορους τομείς με ένα αρθρωτό και επεκτάσιμο λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει υπηρεσίες Επιπέδου 2 και Επιπέδου 3, λειτουργικότητα διαχείρισης και χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Το OS 9 αξιοποιεί μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική πολλαπλών επεξεργαστών που εξασφαλίζει αξιοπιστία και προσφέρει κλιμακούμενα πρωτόκολλα σε κάθε σειρά προϊόντων Dell Networking. Οι μονάδες επεξεργαστή δρομολόγησης (RPM) Dell Networking E-Series και Z-Series έχουν σχεδιαστεί με ξεχωριστές CPU επιπέδου ελέγχου για λειτουργίες Επιπέδου 2, Επιπέδου 3 και διαχείρισης, με κατανεμημένη επεξεργασία σε CPU καρτών γραμμής. Οι μονάδες RPM Dell Networking C-Series και οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές S-Series χρησιμοποιούν μία CPU επιπέδου ελέγχου, με κατανεμημένη επεξεργασία σε κάρτες γραμμής C-Series και μέλη στοίβας S-Series.

Ο πυρήνας NetBSD προσφέρει ένα σταθερό λειτουργικό σύστημα και εκτελεί αποδοτική διαχείριση πόρων μέσω της αρχιτεκτονικής HAL, επιτρέποντάς της να παρέχει κορυφαία επίπεδα ταυτόχρονων συνδέσεων, κατανομή μνήμης και προγραμματισμό διαδικασιών. Όλες οι άλλες εφαρμογές εκτελούνται ως ανεξάρτητες και αρθρωτές διαδικασίες στο δικό τους προστατευμένο χώρο μνήμης.

Ευελιξία και ταχύς χρόνος διάθεσης στην αγορά
Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του OS 9 συμβάλλει στην ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα της υπηρεσίας και στη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των εφαρμογών. Επιπρόσθετα, το OS 9 σάς επιτρέπει να επεκτείνετε εύκολα και να ενισχύετε τις εφαρμογές σας, ώστε να πληρούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές βασικές προαπαιτήσεις σας και να βελτιώνουν την απόδοση των λειτουργιών.

Κοινές λειτουργίες και διαχείριση σε όλες τις πλατφόρμες
Προσφέρετε τη βάση για δίκτυα always-on με τη σταθερότητα που προσφέρουν οι πλατφόρμες κέντρου δεδομένων Dell Networking και το OS 9. Καθώς είναι κοινόχρηστη σε όλες τις πλατφόρμες μεταγωγής Dell Networking, η ενιαία βάση κώδικα που ακολουθεί γραμμική διαδρομή απελευθέρωσης επιτρέπει στις πλατφόρμες M-Series, S-Series και Z-Series να προσφέρουν ομοιόμορφα σύνολα λύσεων Έτσι παρέχεται ένα σταθερό περιβάλλον διαμόρφωσης και απλοποιείται η διαχείριση λογισμικού.

Σταθερό και αξιόπιστο λογισμικό λειτουργικού συστήματος
Η ενιαία βάση κώδικα και η ενιαία κυκλοφορία απελευθέρωσης του OS 9 διασφαλίζει επίσης σταθερότητα στο λογισμικό και παρέχει μια σταθερή διασύνδεση γραμμής εντολών (CLI). Αυτό επιτρέπει πιο ολοκληρωμένες λειτουργίες και δοκιμή της δυνατότητας κλιμάκωσης και απλοποιεί τη συντήρηση λογισμικού σε όλες τις πλατφόρμες Dell Networking.

Σταθερό και αξιόπιστο λογισμικό λειτουργικού συστήματος

Οικείο περιβάλλον διαχείρισης CLI
Το πλήρως συμβατό και τυποποιημένο CLI επιτρέπει στους πιστοποιημένους μηχανικούς να είναι παραγωγικοί από την πρώτη ημέρα, ενώ σας βοηθά να προστατεύετε τις εκπαιδευτικές επενδύσεις σας. Προσφέρει την κύρια μέθοδο διαμόρφωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης εφαρμογών Dell OS 9 και μεταγωγέων Dell Networking. Το CLI διαθέτει πολλά ισχυρά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την καθημερινή του χρήση, όπως:
  • Ηλεκτρονική βοήθεια
  • Αυτόματη συμπλήρωση
  • Μπροστινές πλευρές απλού κειμένου ή XML
  • Εργαλεία τύπου Unix, όπως το grep
  • Μη αλληλεπιδραστική λειτουργία σύνταξης δεσμών ενεργειών

Πρωτόκολλα με δυνατότητα κλιμάκωσης
Το OS 9 φιλοξενεί απαιτητικά περιβάλλοντα με αξιόπιστα πρωτόκολλα μεταγωγής και δρομολόγησης που διαθέτουν δυνατότητα κλιμάκωσης για την υποστήριξη αναπτυσσόμενων δικτύων υψηλής απόδοσης.
  • Το OS 9 επιπέδου ελέγχου έχει κληρονομήσει υψηλό βαθμό ωριμότητας και σταθερότητας από την προϊστορία του σε υψηλής απόδοσης στοίβες IPv4 και IPv6 NetBSD.
  • Οι προηγμένοι μηχανισμοί επικοινωνίας εσωτερικών διαδικασιών επιτρέπουν την εξασφάλιση ενός κλιμακούμενου και κατανεμημένου επιπέδου ελέγχου.
  • Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης και μεταγωγής έχουν δοκιμαστεί εκτενώς και έχουν ενισχυθεί μέσω της υλοποίησής τους σε μεγάλα παγκόσμια δίκτυα.

Απλοποιημένη διαχείριση
Απλοποιήστε τη λειτουργία του δικτύου σας με κοινές λειτουργίες διαχείρισης και ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας χρήστη σε όλες τις σειρές προϊόντων Dell Networking.
  • Η ολόιδια διαμόρφωση συστήματος, οι διαγνωστικοί έλεγχοι, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η συντήρηση λογισμικού σε όλες τις πλατφόρμες απλοποιεί την εκπαίδευση γύρω από τα προϊόντα και μειώνει την καμπύλη εκμάθησης.
  • Η υποστήριξη για τα ίδια μοντέλα διαχείρισης CLI, SNMP και XML σε ολόκληρο το δίκτυο απλοποιεί τη διαχείριση του κύκλου ζωής της υποδομής.
Το Dell OS9 συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ομάδες προδιαγραφών IEEE 802.X.*

Συμμόρφωση με IEEE
802.1AB LLDP
802.1ad Q-in-Q
802.1ag Διαχείριση σφαλμάτων συνδεσιμότητας
802.1D Γεφύρωση, STP802.1p L2 Καθορισμός προτεραιοτήτων
802.1Q Σήμανση VLAN, διπλή σήμανση VLAN, GVRP
802.1s MSTP
802.1w RSTP
802.1X Έλεγχος πρόσβασης δικτύου
802.3ab Gigabit Ethernet (1000Base-T)
802.3ac Επεκτάσεις πλαισίου για σήμανση με ετικέτα VLAN
802.3ad Συνάθροιση συνδέσεων με LACP
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
802.3af Power over Ethernet
802.3ak 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-CX4)
802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-X) σε οπτικές θύρες
802.3ba 100 Gigabit Ethernet σε οπτικές θύρες 100 GBase-LR4/-SR4
802.3i Ethernet (10Base-T)
802.3u Fast Ethernet (100Base-TX)
802.3x Έλεγχος ροής
802.3z Gigabit Ethernet (1000BaseX)
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED
Δικτύωση FRRP (Networking Redundant Ring)
ProtocolNetworking PVST+
Το Dell OS 9 υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα πρωτοκόλλων Internet και διαχείρισης δικτύων, πολλά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω.*

Γενικά πρωτόκολλα Internet

768 UDP
793 TCP
854 Telnet
959 FTP
1321 MD5
1350 TFTP
1661 PPP
1989 PPP Παρακολούθηση ποιότητας συνδέσμων
1990 PPP Multilink Protocol
1994 PPP CHAP
2474 Διαφοροποιημένες υπηρεσίες
2615 PPP over SONET/SDH
2698 Δείκτης δύο ρυθμών και τριών χρωμάτων
3164 Syslog
4254 SSHv2
draft-ietf-bfd-base-03 BFD

Γενικά πρωτόκολλα IPv4

791 IPv4
792 ICMP
826 ARP
1027 ARP μεσολάβησης
1035 DNS (πελάτης)
1042 Μετάδοση Ethernet
1191 Εντοπισμός MTU διαδρομής
1305 NTPv3
1519 CIDR
1542 BOOTP (αναμετάδοση)
1812 Δρομολογητές
1858 Φιλτράρισμα τμημάτων IP
2131 DHCP (διακομιστής και αναμετάδοση)
2338 VRRP
3021 Προθέματα 31 bit
3046 Επιλογή DHCP 82
3069 Ιδιωτικό VLAN
3128 Προστασία από επιθέσεις τύπου "Tiny Fragment Attack"
4087 Διοχέτευση IP-σε-IP

Γενικά πρωτόκολλα IPv6

1981 Εντοπισμός MTU διαδρομής (μερικός)
2460 IPv6
2461 Εντοπισμός γειτονικών συσκευών (μερικός)
2462 Αυτόματη διαμόρφωση διευθύνσεων χωρίς κατάσταση (μερική)
2463 ICMPv6
2464 Μετάδοση Ethernet
2675 Jumbogram
3587 Μορφή καθολικών διευθύνσεων μονοεκπομπών
4291 Διευθυνσιοδότηση
4443 ICMPv
5798 VRRPv3 για IPv6

Πρωτόκολλα δρομολόγησης IPv6

2080 RIPng
2545 Επεκτάσεις BGP-4 για IPv6
5308 IS-IS για IPv6
5340 OSPFv3
4601 PIM-SM για IPv4/IPv6

RIP

1058 RIPv1
2453 RIPv2

OSPF

1587 NSSA
1745 Αλληλεπίδραση OSPF/BGP
1765 Υπερχείλιση βάσης δεδομένων OSPF
2154 MD5
2328 OSPFv2
2370 Opaque LSA
2740 OSPFv3
3101 OSPF NSSA
3623 Ομαλή επανεκκίνηση
4222 Χρήση προτεραιοτήτων και αποφυγή συμφόρησης
OSPF Μείωση Link-State Advertisement (LSA)

IS-IS

1142 IS-IS
1195 Δρομολόγηση IPv4
2763 Δυναμικό όνομα κεντρικού υπολογιστή
2966 Προθέματα στο σύνολο του τομέα
3373 Τριπλή χειραψία
3567 MD5
3784 Ευρείες μετρήσεις
5120 Πολλαπλή τοπολογία
5301 Δυναμική ανταλλαγή ονομάτων.
5302 Δυναμικά ευρέα προθέματα
5303 Τριπλή χειραψία
5304 MD5
5305 Επεκτάσεις TE σε ISIS
5306 Σηματοδότηση επανεκκίνησης για IS-IS
draft-ietf-isis-igp-p2p-over-lan-06 Point-to-Point Operation
draft-ietf-isis-ipv6-06 IPv6 Routing
draft-kaplan-isis-ext-eth-02 Extended Frame Size

BGP

1997 Κοινότητες
2385 MD5
2439 Απόσβεση ταλαντώσεων διαδρομών
2545 Επεκτάσεις πολλαπλών πρωτοκόλλων για IPv6
2796 Ανάκλαση διαδρομών
2842 Δυνατότητες
2858 Επεκτάσεις πολλαπλών πρωτοκόλλων
2918 Ανανέωση διαδρομής
3065 Συνομοσπονδίες
4271 BGP-4
4360 Εκτεταμένες κοινότητες
4893 ASN 4 byte
4724 Ομαλή επανεκκίνηση BGP
4760 Επεκτάσεις πολλαπλών πρωτοκόλλων
5396 Αναπαράσταση ASN 4 byte
5492 Γνωστοποίηση δυνατοτήτων
draft-ietf-idr-bgp4-20 BGPv4
draft-ietf-idr-restart-06 Ομαλή επανεκκίνηση
draft-michaelson-4byte-as-representation-05
Αναπαράσταση ASN 4 byte (μερική)

Πολυεκπομπή

1112 IGMPv1
2236 IGMPv2
2710 MLDv1
3376 IGMPv3
3569 SSM για IPv4/IPv6
3618 MSDP
3810 MLDv2
3973 PIM-DM
4541 IGMPv1/v2/v3, διερεύνηση μέσω MLDv1, διερεύνηση μέσω MLDv2
draft-ietf-pim-sm-v2-new-05 PIM-SM για IPv4/IPv6

Διαχείριση δικτύου

1155 SMIv1
1156 Internet MIB
1157 SNMPv1
1212 Συνοπτικοί ορισμοί MIB
1215 Παγιδεύσεις SNMP
1493 MIB γεφυρών
1657 BGP-4
1724 RIPv2 MIB
1850 OSPFv2 MIB
1901 SNMP v2 βασισμένο σε κοινότητα
1905 SNMPv2
1907 SNMP MIB
2011 IP MIB
2012 TCP MIB
2013 UDP MIB
2024 DLSw MIB
2096 MIB πίνακα προώθησης IP
2233 MIB διασυνδέσεων
2558 SONET/SDH MIB
2570 SNMPv3
2571 Πλαίσια διαχείρισης
2572 Επεξεργασία και αποστολή μηνυμάτων
2574 SNMPv3 USM
2575 SNMPv3 VACM
2576 Συνύπαρξη SNMPv1/v2/v3
2578 SMIv2
2579 Κειμενικές συμβάσεις για SMIv2
2580 Δηλώσεις συμμόρφωσης για SMIv2
2618 MIB ελέγχου ταυτότητας RADIUS
2665 MIB διασυνδέσεων τύπου Ethernet
2674 MIB εκτεταμένης γεφύρωσης
2787 VRRP MIB
2819 RMON MIB (ομάδες 1, 2, 3, 9)
2863 MIB διασυνδέσεων
2865 RADIUS
2933 IGMP MIB
3273 MIB υψηλής χωρητικότητας RMON
3416 SNMPv2
3418 SNMP MIB
3434 MIB ειδοποίησης υψηλής χωρητικότητας RMON
3580 802.1X με RADIUS
3815 LDP MIB
4292 MIB πίνακα προώθησης IPv6
4293 IPv6 MIB
5060 PIM MIB
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MIB
draft-grant-tacacs-02 TACACS+
draft-ietf-idr-bgp4-mib-06 BGP MIBv1
draft-ietf-isis-wg-mib-16 IS-IS MIB
IEEE 802.1AB LLDP MIB
IEEE 802.1AB LLDP DOT1 MIB
IEEE 802.1AB LLDP DOT3 MIB
MIB πολυεκπομπής IPv4
ISIS MIB
ruzin-mstp-mib-02 MSTP MIB (παγίδες)
sFlow.org sFlowv5
sFlow.org sFlowv5 MIB (έκδοση 1.3)

MIB

Δικτύωση-BGP4-V2-MIB
Δικτύωση-CHASSIS-MIB
Δικτύωση-ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΡΦ-MIB
Δικτύωση-CS-CHASSIS-MIB
Δικτύωση-FIB-MIB
Δικτύωση-FORWARDINGPLANE-STATS-MIB
Δικτύωση-IF-EXTENSION-MIB
Δικτύωση-LINKAGG-MIB
Δικτύωση-MON-MIB
Δικτύωση-ΠΡΟΪΟΝΤΑ-MIB
Δικτύωση-SMI
Δικτύωση-SS-CHASSIS-MIB
Δικτύωση-ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑ-MIB
Δικτύωση-TC-MIB
Δικτύωση-TRAP-ALARM-MIB
Διαχείριση και ασφάλεια
OpenFlow 1.0
Τυποποιημένο CLI
Έλεγχος πρόσβασης διασύνδεσης
IPSec
Λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) επιπέδου 2 και 3
NTPv3
Κατοπτρισμός θυρών
Παρακολούθηση θυρών
Έλεγχος ταυτότητας RADIUS/TACACS+
REST API
RMON (ομάδες 1, 2, 3, 9)
Ασφαλής αντιγραφή (scp)
Λογιστική κυκλοφορίας sFlow
SNMPv1/v2/v3
Διαμόρφωση XML και έξοδος εντολών

Αυτοματισμός

Bare Metal Provisioning 3.0
Αυτόματη διαμόρφωση iSCSI
SmartScripts
SwitchLink
Δικτύωση εικονικών διακομιστών

Ποιότητα υπηρεσίας και πολιτική ρυθμού

Weighted Fair Queuing (WFQ)
Εικονική διαμόρφωση
Λογιστική βάσει ACL
Λογιστική MAC βάσει προορισμού
Πελάτης DNS
Ping και Traceroute
Virtual Link Trunking