Δημιουργήστε τις καινοτομίες του αύριο, σήμερα με τους νέους φορητούς σταθμούς εργασίας Precision με Dell Optimizer for Precision και επεξεργαστές Intel® Xeon®.