|

Védjegyek és szerzői jogok

COPYRIGHT
A jelen webhelyen („Webhely”) elérhetővé tett összes anyag szerzői jogával a Dell vagy az egyes anyagok eredeti szerzője rendelkezik. Erre utaló kijelentés hiányában a Dell vagy a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulása nélkül az anyagok egyike sem másolható, reprodukálható, terjeszthető, adható ki, tölthető le, jeleníthető meg, tehető közzé vagy továbbítható semmilyen formában és semmilyen eszközzel, ideértve többek közt, de nem kizárólagosan az elektronikus, a mechanikus, a fénymásolási, a rögzítési és az egyéb eszközöket. Ön a jelen Webhelyen található anyagokat csak személyes, nem üzleti célból jogosult megjeleníteni, terjeszteni és letölteni, feltéve, hogy az anyagokat nem módosítja, és a bennük található összes szerzői joggal és tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést változatlanul hagyja. A Dell engedélye nélkül Ön nem jogosult a jelen Webhelyen vagy bármely más kiszolgálón található anyagok „tükrözésére”. A jelen engedély automatikusan hatályát veszíti, ha Ön megszegi a feltételek bármelyikét. A Webhelyen szereplő anyagok illetéktelen felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegytörvényeket, adatvédelmi és -nyilvánossági törvényeket, valamint kommunikációs jogszabályokat és rendeleteket sérthet.

VÉDJEGYEK
A jelen webhelyen felhasznált és megjelenített védjegyek és emblémák (Védjegyek) a Dell vagy mások bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei, és tulajdonosuk előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem használhatók fel. A Dell védjegyeit meg kell jelölni a „TM” szimbólummal, és hozzájuk kell fűzni a következő kijelentést: „A(z) XYZ a Dell Inc. védjegye”. A védjegyeket kizárólag melléknévként szabad használni (például: „az Inspiron laptop”), főnévként sosem (például: „az Inspiron”). Az ezekkel a védjegyekkel vagy a Dell más neveivel, jeleivel és emblémáival kapcsolatos kérdéseit írja meg a trademarks@dell.com címre.

A Dell védjegyeinek nem teljes listája megtalálható itt (angolul).

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DIGITÁLIS MILLENIUMI SZERZŐI JOGI TÖRVÉNYÉVEL (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT, DMCA) KAPCSOLATOS NYILATKOZAT
Ha Ön úgy gondolja, hogy művét bármilyen módon engedély nélkül másolták, akkor kérjük, hogy küldje el a következő információkat a szerzői jogi jogsértésekre vonatkozó bejelentések fogadására kijelölt ügynökünknek. Bejelentésének tartalmaznia kell a következőket:

az Ön elektronikus vagy kézzel írott aláírását;
a szerzőijog-sértés által érintett mű leírását;
annak a műnek az azonosítását, továbbá elérhetőségének megadását, amely az Ön keresete szerint sérti a szerzői joggal védett művet;
az Ön címét, telefonszámát és e-mail-címét;
az Ön nyilatkozatát arról, hogy jóhiszeműen gondolja, hogy a jogsértő felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, a szerzői jog tulajdonosának ügynöke vagy a jogszabályok; továbbá
az Ön büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy a bejelentésben leírt fenti információk megfelelnek a valóságnak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult eljárni a szerzői jog tulajdonosának nevében.


A szerzői jogi jogsértésekre vonatkozó bejelentések fogadására kijelölt ügynökünk az alábbi címen érhető el:
copyright@dell.com

2013.04.25.