|

חוזי שירות למשתמשים פרטיים

אם רכשת שירותים מ-Dell, ממשווק או ממפיץ, שמות השירותים שרכשת יופיעו בהצעת המחיר, באישור ההזמנה, בחשבונית או בקבלה שלך. שירותים מסוימים כוללים שיטות שונות של אספקת שירות, לפיכך אנא עיין בחשבונית או במסמך הזמנה אחר שבידיך לזיהוי שיטת האספקה שחלה עליך. אם החשבונית אינה ברשותך ורכשת ישירות מ-Dell, תוכל למצוא עותק של החשבונית כאן.

לעיון בתנאי השירות, בחר תחילה את קטגוריית השירות שרכשת מתוך האפשרויות בדף זה ולאחר מכן בחר מבין תיאורי השירותים או מפרטי ההצעות הרלוונטיים באותה קטגוריה. הזכויות והתרופות המעוגנות בחוק לפי החוקים הרלוונטיים להגנת הצרכן אשר, על פי חוק, אין לשנותם או לצמצמן, לא יושפעו או יצומצמו על ידי דבר מהנאמר בתיאורי שירותים אלה. שים לב שמוצרי Dell מוצעים עם סוג מסוים של שירות תמיכה (עשוי להיקרא גם 'אחריות של Dell' - אין הכוונה לזכויות האחריות של הצרכן המעוגנות בחוק, כאן מדובר בחוזה). התיאור של שירות זה עשוי להיות: 'שירות חומרה מוגבל או בסיסי', 'שירות איסוף והחזרה' או 'שירות בבית הלקוח'.

אם אינך מצליח לאתר או להשיג עותק אלקטרוני של תיאור שירות או מפרט הצעה, פעילים או שאינם פעילים, באתר זה, פנה לצוות התמיכה בלקוחות של Dell באזורך. לאחר מכן, בחר את הארץ שלך בפינה התחתונה ובחר את שיטת ההתקשרות המועדפת (דוא"ל, צ'אט, שיחת טלפון) עם התמיכה בלקוחות של Dell.

שים לב שפרסום Service Description (תיאור שירות) או Offer Specification (מפרט הצעה) בדפים אלה, או עצם הצגת כותרת לגבי שירות מסוים בדפי האינטרנט בארץ שלך, אינם מעידים שהצעת השירות זמינה בארץ זו. אנא עיין באפשרויות השירות עבור המוצר הרלוונטי באתר www.dell.com או פנה למחלקת המכירות של Dell בארץ שלך כדי לוודא את הזמינות של שירות באזורך.
לקוחות בינלאומיים יוכלו לאתר את אנשי הקשר שלהם לקבלת שירות וכן תנאים והתניות קשורים, בקישורים הבאים:

(Angolul) אנשי קשר ללקוחות מסחריים עבור ארגונים
(Angolul) אנשי קשר לצרכנים פרטיים עבור מוצרים ביתיים