|

Zakelijke en Publieke Sector

Behoudens indien anderszins schriftelijk overeengekomen tussen U en Dell, regelen de Zakelijke Verkoopsvoorwaarden van Dell de verkoop van Dell producten, software en diensten aan zakelijke klanten, met inbegrip van klanten in het Midden- en Kleinbedrijf, de Publieke Sector en Grote Ondernemingen.

Bijkomende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op uw aankoop, zoals dienstverleningsovereenkomsten of softwarelicentieovereenkomsten. Gelieve uw factuur, orderbevestiging of afzonderlijk ondertekende overeenkomst met Dell zorgvuldig na te kijken om te weten welke producten, software en diensten u bij Dell, of bij een Dell reseller, heeft aangekocht. Vervolgens kan u in onderstaande opties aanduiden welke voorwaarden van toepassing zijn op uw aankoop. Indien u geen factuur heeft, maar rechtstreeks bij Dell heeft aangekocht, kan u hier een kopie van uw factuur opvragen. Voor bijkomende hulp om de op U toepasselijke voorwaarden terug te vinden op deze website of om een papieren kopie van uw overeenkomst(en) met Dell te bekomen, kan u Dell Technical Support of uw account manager contacteren.