|

Supportservices

Supportservices bieden technische support en instructies over hoe u een reparatie of vervanging aanvraagt voor bepaalde Dell producten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Bekijk uw relevante Servicebeschrijving, in combinatie met uw landspecifieke Verkoopvoorwaarden voor consumenten (waarin de garanties van Dell worden uiteengezet) voor meer informatie over de dekking en het proces van uw Supportservices (inclusief alle beperkingen en uitzonderingen). Let erop dat alle Dell producten worden aangeboden met een vorm van Supportservice (hiernaar kan ook worden verwezen als Dell garantie, niet te verwarren met de wettelijke garantie van de consument, dit is contractueel) die ook omschreven kan worden als Basic of Limited Hardware Service, een Collect & Return Service, of een At Home Service.

Als u hardware, software, randapparatuur of accessoires van een derde partij hebt gekocht, vallen deze producten meestal onder de garantie van de derde partij. Daarnaast kunnen bepaalde services van Dell of derden die aan u verkocht worden door Dell dekking bieden voor producten van derden, zoals gespecificeerd in de toepasbare Servicebeschrijving.

Voor elke service waarvoor diagnose op afstand vereist is (online of per telefoon), kunt u gevraagd worden uw product open te maken (wanneer dit op een veilige manier mogelijk is), of deel te nemen aan probleemoplossing tot een oorzaak kan worden gevonden. De tijd die nodig is voor het verzenden van een onderdeel of het bieden van andere assistentie na diagnose op afstand is gespecificeerd in de toepasbare Servicebeschrijving op deze pagina.

Niet alle services zijn aan te schaffen op alle Dell producten. Als hieronder geen Servicebeschrijving of Aanbodspecificatie wordt weergegeven, neemt u contact op met uw lokale verkoopteam voor consumenten om de beschikbaarheid van deze service in uw land te controleren.