|

Garanties

Producten

U heeft wettelijke rechten met betrekking tot de Producten die U heeft gekocht. Producten dienen onder meer van een toereikende kwaliteit te zijn en overeen te stemmen met hun Omschrijving. Deze Dell Product garantie doet geen afbreuk aan deze rechten. Dell garandeert dat Producten die het merk Dell dragen: (i) aan hun Product Omschrijving voldoen; (ii) gedurende één jaar na de datum van levering vrij zullen zijn van gebreken (Basisgarantie voor Producten) en (iii) reserveonderdelen van het merk Dell gedurende 90 dagen na de datum van levering of de resterende duur van de geldende garantietermijn voor Producten of een eventueel langere wettelijke garantietermijn vrij zullen zijn van gebreken. Wij maken U erop attent dat U ook een reeks Producten kunt afnemen, waaronder verscheidene verlengde garanties op herstellingen en vervangingen, welke uitgebreider zijn dan de Basisgarantie voor Producten. Dell zal Producten overeenkomstig de Omschrijving en de geldende wetgeving met betrekking tot verkoop aan consumenten kosteloos herstellen of vervangen.

Diensten

Dell garandeert dat Diensten (i) aan hun Omschrijving voldoen en (ii) conform zijn met de in de industrie gebruikelijke maatstaven voor vergelijkbare diensten. Herstellingen onder garantie, en andere herstel Diensten, zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en overeenkomstig de geldende wetgeving ter bescherming van de consument.

Software

Zowel Software van Dell als Software van Derden zijn onderworpen aan softwarelicentieovereenkomsten. Deze softwarelicentieovereenkomsten worden verstrekt samen met de softwaredragers, bij het starten of bij het downloaden of activeren van Producten. Bij afwezigheid van licentievoorwaarden bij Software van Dell, verleent Dell U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software van Dell te gebruiken gedurende de looptijd van de Diensten en/of, naar gelang van toepassing, de levensduur van het Product