|

Policies

Naast de voorwaarden van de toepasselijke overeenkomst tussen U en Dell, wordt uw relatie met Dell eveneens beheerst door de hiernavolgende policies. Gelieve deze policies zorgvuldig door te nemen voor belangrijke aanvullende informatie over de praktijken binnen onze onderneming.