|

Handelsmerken en auteursrechten

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op al het materiaal dat op deze site ('Site') wordt aangeboden, berust bij Dell of bij de oorspronkelijke auteur van het materiaal. Tenzij anders bepaald in dit document mag het materiaal op geen enkele wijze worden gekopieerd. gereproduceerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, vertoond, gepost of uitgezonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische, mechanische, fotografische, opname of andersoortige vastlegging zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dell of de houder van het auteursrecht. Het is alleen toegestaan om de materialen op deze Site weer te geven, te kopiëren, te verspreiden en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u geen wijzigingen aanbrengt in de materialen en alle in de materialen opgenomen auteursrecht- of eigendomsvermeldingen ongewijzigd laat. U mag, zonder toestemming van Dell, geen van de materialen op deze Site op enige andere server 'spiegelen'. Deze toestemming wordt zonder kennisgeving automatisch ingetrokken als een van deze algemene voorwaarden en policies niet worden nageleefd. Elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze Site kan een overtreding vormen van het auteursrecht, het merkenrecht, privacywetgeving en regelgeving en statuten met betrekking tot communicatie.

HANDELSMERKEN
De handelsmerken en logo's (de Handelsmerken) die worden gebruikt en weergegeven op deze Site zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Dell en anderen en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het handelsmerk. De handelsmerken van Dell moeten voorzien zijn van het 'TM'-symbool en de vermelding: "XYZ is een handelsmerk van Dell Inc." Alle handelsmerken mogen alleen worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord (bijvoorbeeld: 'de Inspiron laptop'), en nooit als zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld: 'de Inspiron'). Als u nog vragen hebt over het gebruik van deze handelsmerken of andere namen, merken of logo's van Dell kunt u een e-mail sturen naar trademarks@dell.com

Een gedeeltelijke lijst met de handelsmerken van Dell vindt u hier (in het Engels).

Berichtgeving Amerikaanse DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)
Als u van mening bent dat uw werk op enige manier overgenomen is zonder uw toestemming, geef dan de volgende informatie door aan onze agent voor een Melding van Inbreuk op Auteursrecht die hieronder staat vermeld. Het volgende dient in uw melding te staan:

uw elektronische of fysieke handtekening;
een beschrijving van het werk dat volgens u overgenomen is;
een identificatie van het werk dat volgens u het auteursrecht schendt en een beschrijving van de locatie ervan op de website van Dell.
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
een verklaring dat u oprecht gelooft dat het overnemen van het werk niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of door de wet; en
een verklaring dat u, op straffe van meineed, de bovenstaande informatie juist hebt verschaft en dat u eigenaar bent van het auteursrecht of gemachtigd bent om te handelen uit diens naam.


De agent waarmee u contact kun opnemen voor een Melding van Inbreuk op Auteursrecht kunt u als volgt bereiken:
copyright@dell.com

25-4-13