|

Retourzendingen

Consumenten hebben, gedurende een periode van veertien (14) werkdagen en overeenkomstig de Consumentenvoorwaarden van Dell, het recht hun order te annuleren en hun Product te retourneren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake verkoop op afstand. Indien U van dit recht wenst gebruik te maken, dient u de klantendienst van Dell hiervan te informeren. Indien u het herroepingsformulier daartoe wenst te downloaden, klik hier.  Voor onze contactgegevens, klik hier.
De terugzendingskosten zijn voor uw rekening, tenzij anders aangegeven. Het Product dient in zijn geheel en in originele staat te worden geretourneerd.