|

Reseller

Deze voorwaarden (Dell Channel Partner Overeenkomst of Reseller Voorwaarden) zijn van toepassing op uw aankoop van producten, software en diensten om ze te wederverkopen aan derden (een andere reseller of eindgebruiker).


  1. Supplementary Terms for Infrastructure Products Resale

    De volgende aanvullende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de wederverkoop van Infrastructuurproducten:

  2. Channel Partner Agreement - Nederland

    Channel Partner Agreement - Nederland