|

Konfigurering og implementering hos sluttbruker

Dells salg og ytelse for konfigurerings-, implementerings- og imagebehandlingstjenester for sluttbrukere er underlagt tjenestebeskrivelsene og tilbudsspesifkasjonene nedenfor.