|

Konfigurering og implementering hos virksomhet

Dells salg og ytelse for konfigurerings- og implementeringstjenester for virksomhetsbrukere er underlagt tjenestebeskrivelsene og tilbudsspesifkasjonene nedenfor.