Hjelp meg å velge: beskyttelse mot skader ved uhell

     

   Beskyttelse mot skader ved uhell

Beskyttelse mot skader ved uhell

Beskyttelse mot skader ved uhell* – Uhell kan skje, uansett hvor forsiktig du er. Beskytt datamaskinen mot risikoene i hverdagen med Beskyttelse mot skader ved uhell*. Med Beskyttelse mot skader ved uhell er du berettiget å få systemet reparert eller erstattet ved uhell som ellers ikke dekkes av den begrensede maskinvareservicen*, inkludert følgende:

  • Overspenning og skjermskader – Reparasjon av datamaskinen hvis det oppstår uforutsette overspenninger eller skjermskader
  • Væskesøl – Reparasjon av datamaskinen hvis den blir utsatt for innvendig eller utvendig væskesøl ved et uhell
  • Fall og andre former for sammenstøt – Reparasjon av datamaskinen ved fall og andre former for sammenstøt


Hvis du ønsker å motta en kopi av denne dokumentasjonen i papirformat uten kostnad, vennligst kontakt oss på e-post hardcopyrequests@aig.com eller på skriftlig til AIG Personal Lines, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, UK. Vennligst oppgi polisenummer, forsikringstaker og adressen du ønsker at brevet skal sendes til.