Hjelp meg å velge: Dell ProSupport proaktivt vedlikehold

• Den beste måten å redusere uforutsett nedetid på, er å forebygge problemer før de oppstår. Med proaktivt vedlikehold kan du øke IT-ytelsen og redusere antall uforutsette hendelser som skyldes inkompatible maskinvare-, programvare-, BIOS- eller fastvareversjoner
Dell ProSupport proaktivt vedlikehold kan utføre evalueringer, effektivisere administrasjonen av korrigeringsfiler og levere detaljerte rapporter som kan bidra til økt stabilitet og redusere uforutsett nedetid. Med proaktivt vedlikehold kan du redusere sannsynligheten for at inkompatible maskinvare-, programvare-, BIOS- eller fastvareversjoner skal føre til uforutsette hendelser som påvirker driften eller ytelsen.

Følgende inngår i proaktivt vedlikehold:

 • Evalueringer som utføres og gjennomgås sammen med kundene, på et tidspunkt som passer for dem
 • Anbefalinger for oppdatering av drivere og fastvare
 • Installasjon av korrigeringsfiler og systemoppdateringer godkjent av kunden
 • Detaljerte rapporter om den første evalueringen samt anbefalinger, aktiviteter som kunden har valgt, og fullførte leveringer
 • Fleksibel planlegging av proaktivt vedlikehold (tjenestene er tilgjengelige døgnet rundt)
 • Evaluering av SAN-ytelsesoptimering (tilleggstjeneste), som inkluderer analyse av vedlikehold og lagringsytelse
 • Alternativer for dekning fra ett til fem år

Slik fungerer det

Dell ProSupport proaktivt vedlikehold er delt inn i oversiktlige faser: oppdaging, analyse og levering. I tillegg er det enkelt å planlegge proaktivt vedlikehold via Dells globale kommandosenter. Tjenestene er tilgjengelige hele døgnet.
1. Oppdaging
 • Første kundekontakt
 • Innhente hendelseslogger
 • Kontrollere at loggene er fullstendige


2. Analyse
 • Teknisk analyse av maskinvare og hendelseslogger
 • Identifisering av potensielle maskinvarefeil
 • Utarbeide en arbeidsbeskrivelse / innhente godkjenning fra kunden


3. Tjenestelevering
 • Installasjon av BIOS, fastvaredrivere eller maskinvare, på stedet eller eksternt
 • Valgfri installasjon av ny programvare eller maskinvare
 • Kontroll av arrayytelse og omstart av systemet


4. Prosjektavslutning
 • Anbefale endringer og oppgraderinger i miljøet
 • Evaluere kundetilfredshet
 • Levere dokumentasjon for utført arbeid
Produkter som støttesProaktivt vedlikehold er utviklet for å:
Dell PowerEdge-servere
Dell PowerVault Storage

 • Dell PowerEdge-servere
 • Dell PowerVault eksterne tapeenheter for sikkerhetskopiering (TBU)
 • PowerVault NX nettverkstilkoblet lagring (NAS)
 • PowerVault direktetilkoblet lagring (DAS)
 • Innhente og analysere viktige indikatorer for systemytelse
 • Dokumentere problemer som påvirker normal drift av serveren, og engasjere Dells ekspertsenter for å løse eventuelle problemer som blir funnet
 • Oppgradere og/eller oppdatere BIOS, fastvare og drivere
Dell EqualLogic-arrayer

 • PS-lagringsarrayer
 • Tilkoblede iSCSI-enheter (Internet SCSI)
 • Innhente og analysere medlemsdiagnoser, SANHQ-data, svitsj-/serverkonfigurasjonsdata og arrayprogramvaredata
 • Dokumentere problemer som påvirker normal drift av arrayet, og engasjere Dells ekspertsenter
 • Dokumentere problemer som må eskaleres til et tredjeparts kundestøttesenter
 • Oppgradere eller oppdatere arrayets programvarekomponenter
 • Oppgradere eller oppdatere iSCSI-programvareinitiatorer for servere