Hjelp meg å velge: Behold harddisken

Nå trenger du aldri mer å gi fra deg kontrollen over harddisker med sensitive data.
Med Dell™-tjenesten Behold harddisken* kan du beholde harddisker som har krasjet, og dermed sikre at fortrolige, eiendomsbeskyttede og sensitive data er beskyttet.

Dette får du med Behold harddisken-tjenesten:

  • Bedre sikkerhet – når du beholder krasjede harddisker, beskytter du sikkerheten til fortrolige, eiendomsbeskyttede og sensitive data. Ved å beholde en defekt harddisk beholder du også kontrollen over hvordan den skal kasseres, og reduserer risikoen for kostbare lovmessige eller sivilrettslige erstatningskrav
  • Full kontroll – ved å beholde defekte harddisker internt i virksomheten bestemmer du selv hvordan og når dataene skal avhendes. Du trenger ikke å spore defekte harddisker som er på vei fra ett sted til et annet
  • Samsvar ettersom du beholder kontrollen over sensitive data på harddiskene, overholder du også gjeldende lovbestemmelser for datapersonvern

Henvend deg til kundekontakten din hos Dell hvis du vil kjøpe Behold harddisken-tjenesten for andre Dell-systemer som er dekket av den begrensede servicen, og som ikke har vært utsatt for harddiskproblemer.

Hvis du velger ProSupport Plus, beholder du automatisk harddisken etter utskifting.