Hjelp meg å velge: Primærlager

• "Primærlager" er der operativsystemet, programmene, filene og dataene er lagret på en PC. Tidligere har primærlager bare eksistert i form av harddisker.
• Nå tilbyr imidlertid Dell SSD-stasjoner (SSD-er) på de fleste Dell Latitude-systemer og på alle mobile Dell Precision-systemer.
Vurder følgende for å finne ut hvilket lagringsalternativ som dekker behovene dine best. 

Viktige faktorer ved valg av primærlager

 • Ytelse: Systemytelse og oppstartstid påvirkes av lagringstypen du velger.
  • SSD-stasjoner (SSD-er): SSD-er har ingen bevegelige deler, og hastigheten deres måles derfor ikke i omdreininger per minutt (o/min). SSD-er gir generelt det beste nivået for lagringsytelse. De nyeste generasjonene SSD-er gir opptil 16 % bedre sluttbrukerytelse i Windows 7 enn standard harddisker med 7200 o/min, og opptil 23 % bedre ytelse enn harddiskene med 5400 o/min* som vanligvis brukes.
  • Harddisker: Ytelsen til magnetiske harddisker angis av diskhastigheten, målt i o/min. Generelt kan vi si at et høyt o/min-tall betyr høyere ytelse.
 • Holdbarhet: SSD-er har ingen bevegelige deler og er dermed mer slitesterke og opptil 15 ganger mer støtsikre enn standard harddisker til stasjonære PC-er.* Harddisker har bevegelige deler, noe som gjør dem mer sårbare for støt, vibrasjoner og andre bevegelser som kan føre til diskfeil og eventuelt også datatap. Dell Latitude-systemene har fallsensorteknologi som kan forhindre datatap hvis systemet skulle bli utsatt for støt eller fall. SSD-er er enda bedre beskyttet mot krasj.
 • Datasikkerhet: Datatap er alltid en kilde til bekymring. Sensitive data som kundeinformasjon, økonomidata og medisinske journaler kan beskyttes bedre ved hjelp av kryptering. Dell anbefaler en maskinvarebasert krypteringsløsning, for eksempel en harddisk med egenkryptering (SED), for å unngå at systemytelsen blir skadelidende. Dell tilbyr en 250 GB FIPS-sertifisert harddisk med 7200 o/min og egenkryptering som tilfredsstiller amerikanske myndigheters FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 nivå 2-sertifisering, for omfattende datasikkerhet.
Sikker funksjon for sikkerhetskopiering av data: Vi anbefaler at du jevnlig dupliserer eller sikkerhetskopierer data. Du kan sikkerhetskopiere internt på en annen harddisk eller på en ekstern harddisk. Bærbare Latitude E-PC-er og mobile Dell Precision-plattformer har en funksjon for regelmessig sikkerhetskopiering til en sekundær harddisk ved hjelp av Intel® Rapid Storage Technology (IRST). Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først tilpasse funksjonaliteten og hyppigheten for sikkerhetskopiering for den sekundære harddisken via et program. En sekundær harddisk kan være en hvilken som helst ekstern disk som er koblet til systemet eller portreplikatoren via en eSATA-kontakt (external Serial ATA). Kapasiteten til den sekundære harddisken må være like stor som eller større enn kapasiteten til den primære systemdisken, for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

SSD-stasjon

Innsiden av en tradisjonell harddisk (venstre) og en SSD, som ikke har noen bevegelige deler (høyre)

Tradisjonelle harddisker har svært avansert teknologi i hode, plate og motor. Disse komponentene er følsomme overfor støt, vibrasjoner og temperaturendringer, noe som gjør diskene sårbare for skader eller feil ved støt og fall som mobile enheter kan utsettes for.

SSD-er har ingen bevegelige deler, og risikoen for skader eller feil er derfor mye mindre. Du kan være trygg på at dataene er beskyttet. SSD-er er det mest robuste og pålitelige alternativet for lagring. De potensielle fordelene for mobile brukere er store:

 • Opptil 23 % bedre systemytelse enn harddisker med 5400 o/min*
 • Beskyttelse mot støt og fall, med 15 ganger bedre støttoleranse enn standard harddisker på bærbare PC-er*
 • Mindre nedetid og opptil dobbelt så høy forventet pålitelighet som standard harddisker på bærbare PC-er*
 • Stillegående
 • Lavere vekt og temperatur enn standard harddisker
Dell tilbyr to typer SSD-er for bærbare PC-er og mobile arbeidsstasjoner i virksomhetsklassen: mobile SSD-er og krypterte mobile SSD-er.

Mobile SSD-er passer for kunder som ønsker seg tryggheten ved et pålitelig og robust lagringssystem med ekstremt høy ytelse. Mobile SSD-er har bedre ytelse enn noen annen harddisk på Dells bærbare PC-er, og overgår også de forrige utgavene av Dells Ultra Performance SSD-er.*

Krypterte mobile SSD-er passer for kunder som i tillegg til et pålitelig og robust lagringssystem med ekstremt høy ytelse ønsker seg sikkerheten og administrasjonsfunksjonene som følger med en fabrikkinstallert harddisk med egenkryptering (SED). En komplett databeskyttelsesløsning krever mer enn bare kryptering. Autentisering, tilgangskontroll og gjenoppretting er også nødvendig. Med Wave EMBASSY® Trusted Drive Manager eller et tilsvarende administrasjonsprogram som leveres sammen med krypterte mobile SSD-er, får du alle disse viktige funksjonene og mer til. For installasjoner med minst 50 krypterte mobile SSD-er anbefaler Dell en ekstern administrasjonsløsning, for eksempel Wave EMBASSY Remote Administration Server (ERAS), som selges separat og gir sentralisert bruker- og tilgangsstyring og robust samsvarsrapportering.
Hvis du ønsker ...Bør du velge ...
Økt diskholdbarhetDells mobile SSD
Beste systemytelseDells mobile SSD
Sterkeste datasikkerhetDells FIPS-sertifiserte krypterte harddisk med 7200 o/min
Maksimal lagringskapasitetDell Latitude – opptil 500 GB* og 7200 o/min


Typer primærlagre for Latitude og Dell Precision

Dell tilbyr følgende typer lagringsprodukter for sine bærbare PC-er og mobile arbeidsstasjoner:

SSD-stasjoner (SSD-er) – det nyeste innen lagring på bærbare PC-er. Dells SSD-er gir en unik systemytelse, opptil 23 % bedre enn harddisker med 5400 o/min*, i tillegg til en robusthet* og pålitelighet som standard harddisker ikke kan gi. SSD-ene er praktisk talt stillegående og avgir mindre varme, noe som er viktig for brukerkomforten.

Harddisker med egenkryptering (SED) – sikre dataene ved hjelp av kraftig, maskinvarebasert kryptering som ikke går på bekostning av ytelsen. Krypterte harddisker tilbys per i dag både som TCG Opal SSD-er og FIPS-sertifiserte (Federal Information Processing Standard) harddisker, så du har et godt utvalg av krypterte løsninger å velge mellom. De krypterte harddiskene og SSD-ene er sikre og effektive, med samme ytelsesnivå som ikke-krypterte utgaver. I begge konfigurasjoner er den maskinvarebaserte krypteringsmotoren bygd direkte inn i diskkontrolleren. Det betyr at kryptering alltid er tilgjengelig, uten sikkerhetsrisiko og ved maksimalhastigheten til harddisken. Dells administrerte, krypterte diskløsning kontrollerer også brukeridentitet i selve brikken, slik at dataene er trygge selv om systemet skulle forsvinne eller bli stjålet, eller hvis disken flyttes til en annen maskin. Krypterte harddisker er enkle å konfigurere og bruke, og funksjonen for sikker sletting er et miljøvennlig alternativ for avhending og gjenbruk av disker. For installasjoner med 50 eller flere krypterte disker anbefaler Dell en ekstern administrasjonsløsning, for eksempel Wave EMBASSY Remote Administration Server (ERAS), som selges separat og gir sentralisert bruker- og tilgangsstyring og robust samsvarsrapportering.

Robust primærlagring – som et ekstra holdbart alternativ tilbyr Dell SSD-er i Rugged-serien. De er opptil 15 ganger mer støtsikre enn standard harddisker med 7200 o/min.*

Harddisker med 7200 o/min – Dell Latitude- og Dell Precision Mobile-systemene fås med et bredt utvalg av harddisker med 7200 o/min, deriblant en FIPS-sertifisert kryptert harddisk. Dell-systemer er utstyrt med fallsensorteknologi som registrerer om et system faller, og "parkerer" i så fall hodene i en trygg stilling for å beskytte disken mot et mulig krasj med tilhørende datatap. Denne teknologien gjør at Dells harddisker reagerer raskt på fall og beskytter dataene.